Ingår i temat
Val 2010
Läs senare

Bjud in alla partier

Alla politiska partier bör bjudas in till skolan inför valet. Det tycker företrädare för ungdomsorganisationer.

01 sep 2010

Nu drar valrörelsen igång på allvar. Vi, Sveriges ungdomsorganisationer, ser fram emot politiska samtal och debatter runt om i Sverige — på gator, torg, nätet, tv och tidningar. Men också i skolan.

Illustration: Marie KassmanVi ser skolan som en av de viktigaste platserna för elever att utveckla sitt kritiska tänkande och deltagande i demokratiska processer. Därför anser vi det självklart att landets skolor bjuder in de politiska ungdomsförbunden för diskussioner med sina elever.

Vi vet att unga i dag är engagerade, debattlystna och intresserade av politik. Det är något som vi tillsammans måste uppmuntra och ge utrymme för. Som det är nu upplever vi tvärtemot att en del skolor försöker skapa en skyddad miljö genom att stänga ute de politiska ungdomsförbunden. Vi tror inte på den vägen.

Demokrati byggs inte genom undanhållande av information utan genom öppenhet, samtal och dialog. För även om eleverna inte möter partierna på skolorna så sker det på andra ställen, inte minst på nätet. Allt finns där, ibland väldigt komplext, ibland förenklat och oemotsagt. Därför måste skolan i stället arbeta för att mötet ska blir så bra som möjligt. Att bjuda in de politiska ungdomsförbunden till skolan är ett sådant sätt.

Skolverkets rekommendation gällande de partipolitiska ungdomsförbundens närvaro i skolan är tydlig: alla eller inget. Vi är rädda för att denna rekommendation leder till att skolor väljer att inga politiska ungdomsförbund alls välkomnas. Det vore olyckligt, även om det skulle innebära att främlingsfientliga och rasistiska partier tar tillfället i akt att komma ut på skolorna.

För oss är arbetet för allas lika värde, utifrån de mänskliga rättigheterna, centralt och vi är övertygade om att vi tillsammans hela tiden måste bemöta och ta diskussionen med dessa grupper.

Vi är också övertygade om att unga människor har förmågan att kritiskt granska den debatt som förs. Därför ser vi det som extra viktigt att skolan öppnar för en mångfald av politiska ungdomsförbund. Det ger eleverna en bra möjlighet att väga olika åsikter emot varandra, det visar på bredden som finns i politiken och det gör att elever kommer i kontakt med olika unga engagerade ledare.

LSU samlar 76 nationella ungdomsorganisationer och vi arbetar för att uppvärdera och synliggöra ungas engagemang, skapa debatt och förutsättningar för ungas deltagande i samhällsutvecklingen. Vi tycker inte lika i alla frågor men delar tron på att samhället blir rikare av en mångfald av perspektiv. Det kritiska tänkandet utvecklas när man får ställa sina frågor och blir lyssnad på.

Därför uppmanar vi alla landets skolor att bjuda in de partipolitiska ungdomsförbunden inför höstens val.

Alla artiklar i temat Val 2010 (25)

ur Lärarförbundets Magasin