Läs senare

Bli tuffare, Lärarförbundet – lärarna drunknar

DebattLärarförbundets styrelse och kansli måste bli tuffare i arbetet mot arbetsbelastningen, driva tvister om hur lagar och avtal ska tolkas och ta fram alternativ till den individuella lönesättningen, skriver 24 kongressombud inför Lärarförbundets kongress 23–26 oktober.

30 aug 2018

Om debattörerna

Andrea Meiling, Göteborg

Anna Olskog,   Umeå

Pontus Larson, Karlstad

Tommi Wärme, Borås

Peter Hvass, Kungälv

Alexander Köhn, Partille

Bo Henriksson, Härryda

Terje Adkins, Göteborg

Lotta Söderström, Göteborg

Peter Olsson, Göteborg

Helena Lückner, Göteborg

Malin Jönsson, Göteborg

Erika Bäck, Göteborg

Joacim Wikström, Göteborg

Susanne Malmqvist, Göteborg

Ylva Ljung, Göteborg

Marie Kärrå, Göteborg

Oscar Hellström, Göteborg

Per Edberg, Umeå

Johan Norberg, Umeå

Marie Burström, Umeå

Peter Bratt, Karlstad

Anders Mases, Borås

Anna Heimer, Partille

Samtliga kongressombud till Lärarförbundets kongress den 23–26 oktober

I oktober håller Lärarförbundet kongress. Kongressen är vårt viktigaste demokratiska organ och det är under kongressen vi förtroendevalda har chansen att ta ut en ny riktning för Lärarförbundets arbete de kommande fyra åren. Undertecknande kongressombud anser att ny riktning är nödvändig när det gäller Lärarförbundets arbete för minskad arbetsbelastning och minskad psykisk ohälsa hos medlemmarna. Den här debattartikeln skriver vi för att berätta för er medlemmar om hur vi resonerar.

Vi träffar väldigt många av er i vårt dagliga fackliga arbete och vi ser hur arbetsbelastningen och stressen ökar varje nytt läsår. Detta trots att Lärarförbundet upprepar kraven på rimlig arbetsbelastning och politiska partier är eniga om att den måste minska. Något är fel i den politiska styrningen av skolan och vi tror att vi vet vad.

Illustration: Colourbox

Lärares arbetsbörda styrs i stort av två variabler – budget och skolans uppdrag. När budgeten ständigt minskar och uppdraget ständigt ökar kommer också arbetsbelastningen att öka. Lägg till det en akut lärarbrist och det är inte förvånande att så många lärare drunknar i en oändlig mängd arbetsuppgifter.

Den traditionella synen på fackligt arbetsmiljöarbete är att rimlig arbetsbelastning ska säkras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi tror inte att det är tillräckligt. Arbetsmiljöarbetet måste även prioriteras på central nivå. Lärarförbundets kansli behöver få direktiv att synliggöra hur den politiska styrningen av skolan, med effektiviseringskrav och ständigt ökande arbetsbelastning, gör våra medlemmar sjuka – och verka för att denna styrning ändras.

När huvudmännen förväntas leverera förskola och skola till ett ständigt lägre pris lockas allt fler att tänja på lagar och avtals gränser. Vi tror att det behövs ett tuffare lärarförbund som prioriterar att testa för medlemmar ofördelaktiga tolkningar av lagar och avtal. Även en förlorad tvist kan ha ett värde då det är viktigt att beslutsfattare får reda på att de lagar de stiftat kanske inte fungerar som det var tänkt.

Den individuella och differentierade lönesättningen bidrar till att splittra lärarkåren… det riskerar att leda till ökad stress och psykisk ohälsa bland våra medlemmar.

Vidare behöver Lärarförbundet utreda alternativ till individuell och differentierad lönesättning. Möjligen var tanken god när individuell lön infördes men arbetsgivarna utnyttjar nu lönesättningen för att öka lärares arbetsbelastning. I bräschen går Uppsala kommun som infört ökad undervisningstid som lönekriterium. Vi upplever att den individuella och differentierade lönesättningen bidrar till att splittra lärarkåren och att det riskerar att leda till ökad arbetsbelastning, stress och med det ökad psykisk ohälsa bland våra medlemmar.

Marknadsstyrningen av skolan har varit förödande för lärares arbetsmiljö. Syftet med att tillåta aktiebolag att driva skolor är att dessa ska bidra till kostnadseffektivitet. De kommunala skolorna ska inspireras av aktiebolagens billigare arbetsmetoder så att kostnaden på sikt kan minska. I skolans värld innebär dock ”billigare arbetsmetoder” ofta att färre ska göra mer.

De negativa effekterna på lärares arbetsmiljö förstärks av att elever och föräldrar agerar som kunder på en marknad, något som sätter press på lärare och rektorer att svara upp till kundernas krav för att inte skolpengen ska flyttas till en annan skola. Det här gynnar inte våra medlemmar och det gynnar inte svensk skola.

Det är ungefär två månader kvar till kongressen. Undertecknande kongressombud kommer att använda de två månaderna för att berätta om varför vi vill se en ny riktning för Lärarförbundets arbetsmiljöarbete och vilken riktning vi vill att Lärarförbundet ska ta. Ta gärna kontakt med oss om det är något ni undrar över.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin