Läs senare

Blir lärarassistenter direkt efter gymnasiet

I Malmö hoppas man att studenter som nyss slutat gymnasiet ska kunna lindra lärarbristen på både kort och lång sikt.
I höst drar ett pilotprojekt i gång med "juniora medarbetare" i Malmös grundskolor, fritidshem och förskoleklasser.

20 jun 2016

Strax före sommarlovet kom Malmös kompetensförsörjningsenhet med idén att ungdomar, som nyss slutat gymnasiet, ska anställas under ett läsår för att assistera och stödja lärare.
– Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och är mitt inne i rekryteringsprocessen, säger Birgitta Spjuth, enhetschef på kompetensförsörjningsenheten.
Femton grundskolor i Malmö har hitttills visat intresse för att rekrytera de juniora medarbetarna. Ungefär lika många ungdomar har sökt, men det kan bli fler eftersom ansökningstiden inte har gått ut.
Grundskoledirektören Anders Malmquist har beskrivit situationen i Malmös skolor som extrem, enligt Sydsvenska Dagbladet.

Under åtta veckor i höstas kom så många nyanlända flyktingbarn till Malmö att det motsvarade tolv skolklasser.
Inom de närmsta tre åren måste Malmö anställa minst 3000 nya pedagoger på grund av hög befolkningstillväxt och många nyanlända. Och det samtidigt som resten av Sveriges kommuner letar lärare.
Lärarförbundet i Malmö har ställt sig bakom projektet sedan grundskoleförvaltningen klargjort vilka arbetsuppgifter som ungdomarna inte får utföra.
– Rektorn ska bedöma vilka arbetsuppgifter som kan bli aktuella. Men tjänsterna får inte innefatta någon form av ansvar för planering av undervisning, de får inte ersätta vakanta tjänster och inte innehålla någon form av elevbedömning, säger Thomas Magnusson, ledamot i styrelsen i Lärarförbundet Malmö.
Förutom att stödja lärarna är syftet att ungdomarna, under sitt provår, ska få upp ögonen för läraryrket och söka sig till lärarutbildningen.

Ungdomarna beräknas tjäna kring 20 000 kr i månaden. Staden står för cirka 40 procent av lönen medan skolan som anställer betalar resten. Ungdomarna förväntas ha minst betyget B i de ämnen där de assisterar. De ska få särskild handledning av pensionerade lärare två timmar åt gången vid sex tillfällen. Skolornas lärare förväntas dock ta hand om den mer vardagsnära handledningen.
Samtliga partier i Malmö, utom Sverigedemokraterna, stödjer projektet. Enligt Sydsvenska Dagbladet anser SD att Malmös lärare redan i dag har en stor arbetsbörda utan att behöva handleda ”outbildade ungdomar”.
– Ja, det stämmer att SD är kritiska men de flesta har tagit emot detta väldigt positivt. Många andra yrken har traineeprogram. Vi räknar med att detta växer och blir större nästa år då vi kan starta samarbetet med gymnasieskolorna tidigare, säger Birgitta Spjuth.

ur Lärarförbundets Magasin