Läs senare

Blogg om litteratur tänder Boråselever 

Gymnasieklass använder bloggen som arbetsredskap. Lärare och författare står för responsen. 

20 apr 2009

Eleverna runt borden jäser av stolthet. De har läst och bloggat kring var sin nyutgiven skönlitterär bok och får beröm för sina insiktsfulla refl ektioner av några som verkligen borde veta ? författarna själva. Dessa är nominerade till Borås Tidnings debutantpris och samlas på Bäckängsgymnasiet i Borås före pris ceremonin.  
  – Att eleverna via sin blogg får kommentarer av dem som skrivit böckerna har verkligen varit en tändgnista för kreativiteten, säger Cecilia Ericstam, svensklärare på Bäckängsgymnasiet.  
  Hon introducerade arbetssättet för några år sedan, när det stod klart att många elever bloggade på sin fritid.  
  – Jag tror att det är viktigt att plocka in den här texttypen i undervisningen. Att kunna hantera de digitala medierna kommer att bli en ny nyckelkompetens i framtiden, som att lära sig läsa, skriva och räkna. 

VARJE LÄSGRUPP har en egen blogg där de diskuterar texterna och kommenterar varandras inlägg. Cecilia Ericstam menar att denna undervisningsform framför allt gynnar de tysta eleverna, som blommar ut i de digitala boksamtalen, och även i diskussioner efteråt när de redan har refl ekterat kring frågorna och är förberedda på vad de ska säga.  
  – En fördel är också att eleverna kan komma med inlägg och bidra till debatten när som helst. Om de är uppe sent på kvällen eller ligger hemma sjuka. 

ALLA HAR JU FÖRSTÅS inte möjlighet att få respons direkt från författarna, men Cecilia Ericstam understryker att det centrala är omvärldskontakten.  
  – Med en blogg får eleverna en publik för sina refl ektioner. Texterna är inte längre bara riktade till läraren som ensam mottagare, utan föräldrar, syskon och kompisar tar del av deras tankar och lämnar kommentarer. Det är en verklig sporre.  
  Några syrliga inlägg från rättstavningsformalister ur allmänheten är den enda negativa erfarenheten de haft med bloggen. Eleverna själva har legat på en bra nivå och varit korrekta och trevliga mot varandra i kommentarerna, säger Cecilia Ericstam.  
  Hon tror att man kan börja använda detta undervisningssätt redan från mellanstadiet, och att man inte heller behöver begränsa sig till språkämnena.  
  – Bloggen kan ju även fungera i matematik och NO, som individuella loggar i portfolioform, för att synliggöra kunskapsutvecklingen.  
  Hon poängterar dock vikten av att läraren själv provar på att blogga i förväg.  
  – Har man aldrig skrivit en novell kan man inte hjälpa eleverna att göra det. På samma sätt är det med bloggen. 

EN ANNAN betydelsefull aspekt är att skolan bör lyfta fram och diskutera denna texttyp, och föra ett samtal om de risker som fi nns.  
  – Många ungdomar som bloggar på sin fritid använder det som ett forum för löst tyckande, och förstår inte att inläggen fi nns kvar även om fem år, när de kanske inte alls kan stå för det de har skrivit. 

SÅ FUNGERAR EN BLOGG
* En blogg är en lättanvänd webbsida, ungefär som en öppen dagbok eller ett mindre diskussionsforum, där läsarna har möjlighet att kommentera inläggen som skrivs. Oftast används bloggen för att ge personliga synpunkter på olika aktuella företeelser. Varje inlägg har datumangivelse, och det senaste hamnar alltid överst på sidan. Kännetecknande för bloggen är också att inlägget publiceras direkt när det sparas.
* Exempel på kostnadsfria bloggverktyg är www.blogger.com och bloggagratis.se.
Källor: NE.se och Wikipedia.

PRESTIGEFYLLT DEBUTANTPRIS
* Borås Tidnings debutantpris som instiftades 2001, gick i år till Sara Mannheimer för romanen ”Reglerna”.
* Priset på 100 000 kronor delas ut varje år och ska gå till en debutant inom svensk prosa eller lyrik, som enligt juryn har förutsättningar att bli betydande.
* Tidigare vinnare är bland andra Lotta Lotass, Daniel Sjölin och Jonas Hassen Khemiri.

NIKLAS AREVIK 

ur Lärarförbundets Magasin