Läs senare

Böcker i ropet

FacklitteraturTre tips på aktuella böcker för alla lärare.

26 apr 2018

1 Att förebygga läs- och skrivsvårigheter i förskolan och skolans ­tidiga årskurser

­Barbara Pavey

En mer dyslexivänlig undervisning kan skapas genom extra stöttning i lekar i förskola och skola. Boken tipsar om hur man kan arbeta preventivt, och hur man tidigt kan upptäcka barn med risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter.

 

2 Programmering i förskolan

Karin Sönnerås

Att utveckla barns innovativa och kreativa förmåga ingår i förskolans uppdrag. Programmering kan vara en del i det arbetet.

I den här boken konkretiserar författaren vad programmering i förskolan kan innebära och hur personalen rent praktiskt kan arbeta med det i den egna förskolan.

 

3 Fritids­hemmets didaktik

Redaktör Ann S Pihlgren.

Det som engagerar och motiverar i spel kan också användas i ­undervisningen, visar författaren. Lärare kan med andra ord låna spelens metoder för att påbörja, upprätthålla och avsluta uppgifter. Här finns spännande tips för lärare från grundskola till gymnasium.

 

ur Lärarförbundets Magasin