Läs senare

Böcker i ropet

FackböckerLärarnas tidning tipsar om tre nya fackböcker för lärare.

09 maj 2019

Värdeskapande lärande

Maria Wiman

Tanken är att eleverna ska arbeta med saker som skapar värde för någon annan mottagare i samhället utanför skolan. Men vad ger det eleverna? Ökade skolkunskaper men även kompetenser som självförtroende, självinsikt, mod, uthållighet och sociala kompetenser, menar forskare i högstadieläraren Maria Wimans bok.

Källkritiskt förhållningssätt i förskolan

Maria Heimer

För att lära barn att vara källkritiska ”krävs ett kontinuerligt arbete från förskolan och upp genom alla skolåren”. Det konstaterar skolbibliotekarien Maria Heimers, från Kävlinge kommun, som med sin nya bok vill visa hur pedagoger i förskolan kan arbeta med att väcka yngre barns nyfikenhet att söka ny kunskap.

Didaktik för hem- och konsumentkunskap

Karin Hjälmeskog & Karin Höijer 

Betydelsen av grupparbetet och lokalen för ämnet, och en inblick i den senaste didaktiska forskningen inom hem- och konsumentkunskap. Det är frågor som diskuteras i denna bok om utmaningarna med att undervisa i hem- och konsumentkunskap.

ur Lärarförbundets Magasin