Läs senare

Böcker i ropet

 

Autism och ADHD i skolan

Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Ann Lindgren och Malin Reuterswärd

(Natur&Kultur)

Det här kan vara boken många pedagoger efterlyst för att lättare kunna hjälpa barn med NPF-diagnoser. Handboken i ”tydliggörande pedagogik” är nämligen full av praktiska tips och strategier. Passar från förskoleklass upp till årskurs nio.

 

 

Me too, så går vi vidare: röster, redskap och råd

Red: Alexandra Pascalidou

Lava förlag

Här vittnar författare, forskare, journalister, politiker och andra kända kvinnor om sexuella övergrepp.

Efter många personliga berättelser kommer ett mindre kapitel med tips och råd – varav flera användbara även i skolans värld.

 

 

Det spelifierade klassrummet

Adam Palmquist

(Studentlitteratur)

Det som engagerar, motiverar i spel kan också användas i undervisningen, visar författaren. Lärare kan med andra ord låna spelens metoder för att påbörja, upprätthålla och avsluta uppgifter. Här finns spännande tips för lärare från grundskola till gymnasium.

ur Lärarförbundets Magasin