Läs senare

Böcker i ropet

07 feb 2018

 

Autism och ADHD i skolan

Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Ann Lindgren och Malin Reuterswärd

(Natur&Kultur)

Det här kan vara boken många pedagoger efterlyst för att lättare kunna hjälpa barn med NPF-diagnoser. Handboken i ”tydliggörande pedagogik” är nämligen full av praktiska tips och strategier. Passar från förskoleklass upp till årskurs nio.

 

 

Me too, så går vi vidare: röster, redskap och råd

Red: Alexandra Pascalidou

Lava förlag

Här vittnar författare, forskare, journalister, politiker och andra kända kvinnor om sexuella övergrepp.

Efter många personliga berättelser kommer ett mindre kapitel med tips och råd – varav flera användbara även i skolans värld.

 

 

Det spelifierade klassrummet

Adam Palmquist

(Studentlitteratur)

Det som engagerar, motiverar i spel kan också användas i undervisningen, visar författaren. Lärare kan med andra ord låna spelens metoder för att påbörja, upprätthålla och avsluta uppgifter. Här finns spännande tips för lärare från grundskola till gymnasium.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: