Läs senare

»Bologna« hade begränsad inverkan

17 sep 2013

Lärarutbildare i engelska ifrågasatte Bolognaprocessens nya lärandemål och fortsatte att undervisa på sitt gamla vanliga sätt. Men lärande­målen förstärkte ändå lärar­utbildarnas traditionella kontroll över både undervisningens innehåll och studenterna.
Det visar Richard Baldwin i sin avhandling »Changing practice by reform«.

Tydliga lärandemål för kurserna på högskolan är en del av Bolognaprocessen, en process som bland annat syftar till att öka jämförbarheten mellan olika högskoleutbildningar i Europa.

Lärandemålen säger vad en student förväntas veta, förstå och kunna göra i slutet på en kurs. De betonar vilka kompetenser som studenten ska ha skaffat sig på kursen.

Tanken är att lärandemålen effektivare ska styra hur lärar­utbildarna undervisar och bedömer studenterna. Men målen fick alltså i praktiken liten betydelse för att förändra under­visningen, enligt Richard Baldwin.

ur Lärarförbundets Magasin