Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Bonuspengar ska minska barngrupperna i förskolan

30.000 kronor i bidrag för varje plats en grupp minskar med. Så hoppas regeringen få bukt med de stora barngrupperna i förskolan.
– Vi tror att det kommer få stor effekt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

28 maj 2015
Bonuspengar ska minska barngrupperna i förskolan
Barngrupperna i förskolan blir allt större. Bild: Colourbox

Framför allt är det de största grupperna och grupper för de yngsta barnen som prioriteras när de statliga pengarna ska fördelas. Det handlar om 415 miljoner i år och sedan 830 miljoner om året, och kommuner och huvudmän kommer att kunna få del av pengarna från och med i höst.

– Vi vet att i de största barngrupperna blir det inte samma utrymme för det pedagogiska innehållet, som är viktigt för att barnen senare ska få bra resultat och bra möjligheter i SKOLAn, säger Gustav Fridolin.
 

Barngruppernas storlek har ökat de senaste åren, och nu är nästan var femte grupp större än 20 barn. Skolverkets riktlinjer sade tidigare att det inte bör vara fler än 15 barn per grupp. 2013 togs denna rekommendation bort, men regeringen har i vår gett Skolverket i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för ett maxantal.

Enligt Fridolin finns ett stort intresse hos kommuner och andra huvudmän för att minska förskolegrupperna.

– Vi måste samarbeta. Kan staten underlätta genom att göra de investeringar som krävs tillsammans med kommunerna, då kan vi göra skillnad för Sveriges barn och elever, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin