Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Botkyrka i bräschen för förstelärare på fritidshem

Redan efter årsskiftet kommer det att finnas förstelärare på förskola och fritidshem i Botkyrka kommun.

04 nov 2013

Enligt Katarina Berggren, gruppledare för Socialdemokraterna, är kommunen först i landet med att utvidga karriärtjänsterna till att gälla även förskollärare och fritidspedagoger.

– Vi vill även att de yngre barnen får del av den pedagogiska utvecklingen. Det är så vi bygger en stark framtid, säger hon i ett pressmeddelande.

Det finns en riksdagsmajoritet för karriärtjänster i förskolan, men ännu inte något konkret beslut. På riksnivå kan dessa tjänster bli aktuella först hösten 2014.

Karriärtjänster

  • Regeringens tanke är att karriärtjänsterna ska vara permanenta, men många kommuner har hittills valt att tidsbegränsa dem.
  • Hösten 2014 hoppas regeringen att 15 000 förste­lärare utsetts, vilket i så fall innebär att var sjätte lärare då har en karriärtjänst.
  • Syftet med tjänsterna är att behålla duktiga lärare i skolan och att höja yrkets status.
  • Karriärtjänster finns än så länge bara i grund- och gymnasieskolan.

ur Lärarförbundets Magasin