Läs senare

Botkyrkaskola riskerar en miljon i böter

Grindtorpsskolan i Botkyrka hotas med böter på en miljon kronor av Skolinspektionen, på grund av bristande trygghet och studiero. Lärarförbundet har tidigare larmat på grund av hot och våld mot lärare på skolan.

av Emma Olsson
09 maj 2019
09 maj 2019

Botkyrka kommun är i blåsväder med anledning av sina skolor, och under onsdagen avgick utbildningsdirektören Mikael Caiman Larsson. Nu står det klart att kommunen hotas med vite på en miljon kronor av Skolinspektionen, med anledning av bristande trygghet och studiero för eleverna.

Lärarförbundets ordförande i Botkyrka, Mirlinda Quranolli, berättar att kommunen har ett sparbeting  på 2,2 procent, totalt 57 miljoner kronor.

– Det här är en större fråga än en skola, det handlar om resurser. Skolan är underfinansierad. Vi får mindre pengar, men vi behöver mer, säger hon.

Problemen består enligt henne i att det är svårt att rekrytera utbildad personal till fritidshem och skolor i kommunen, och att Grindtorpskolan ligger i ett socioekonomiskt utsatt område i Norra Botkyrka.

– Lärarna har hög arbetsbelastning, vi har områden som är krävande och utmanande. Och vi blir inte fler lärare. Det här är en arbetsmiljöfråga, säger hon.

På hemsidan står att ”Grindtorpsskolan finns i ljusa och fräscha lokaler, där det råder lugn och harmonisk stämning”. Men Mirlinda Queranolli har en annan bild. Lärarförbundet rapporterade in arbetsmiljöproblem till kommunen i september 2018. Orsaken var att personal utsatts för hot och våld av eleverna.

– Vi har en bra dialog med kommunledningen, men saker tar för lång tid, säger hon.

Rektor Mats Jonsson bekräftar att skolan ligger i ett område där många elever mår dåligt och att skolan saknar resurser för att tillgodose deras behov.

– Det vore bättre om staten satsade på att stötta skolor i stället för att kontrollera dem. I den situationen vi befinner oss i är Skolinspektionen inte till hjälp, säger han.

Skolan arbetar för att förbättra arbetsmiljön, bland annat genom att sätta in personal på rasterna, eftersom många av problemen uppstått mellan lektioner. Skolan har inrättat ett elevkafé för de äldre eleverna och arbetar förebyggande mot våld i olika former. Samtidigt arbetar de med att införa strukturerade lektioner och arbeta med ledarskap i klassrummen.

– Men det är svårt för en kommun som Botkyrka med vikande skatteunderlag, att ge det stöd vi behöver, säger Mats Jonsson.

Sedan tidigare har staten tagit över ledningen av Storvretskolan, eftersom kommunen misslyckats med att göra de förändringar som Skolinspektionen krävt. Skolinspektionen har även hotat med vite när det gäller Björkhaga skola.

ur Lärarförbundets Magasin