Läs senare

”Bra — om det inte blir som med förstelärarna”

FortbildningLärarnas tidning frågade fem lärare om vad de tycker om förslaget att införa ett professionsprogram.

av Maria Lannvik Duregård
02 maj 2017
02 maj 2017

Anna Persson
Lärare 7–9, Kilafors skola, Kilafors

– En medveten fortbildning skulle vara jättebra, särskilt om den verkligen utgår från vad lärarna behöver. Här är den eftersatt, man får skaffa den själv genom att läsa.

Faran är att det blir den enda vägen. Den kanske inte passar alla, man måste kunna utvecklas ändå. Det beror lite på hur den utformas.

Jag tycker att det är bra om det blir transparent. Det här med förstelärare och lärar­lönelyftet är inte det, det finns en avundsjuka och misstro.

För mig vore det trevligt med riktade fortbildningar i till exempel genteknik. Just nu läser jag en bok om språkutvecklande arbetssätt i NO. Tänk om jag fick tid att läsa den tillsammans med kolleger och kunde testa metoder.

 

Patrik Johansson
Gymnasielärare och doktorand, Globala gymnasiet, Stockholm

– Det här är nyckeln. Både för att göra det intressant att stanna i yrket och för arbetsmiljön, att motverka stress. Det här kan vara ett sätt att återupprätta den professionella identitet som lärare förlorat. Men det är viktigt att det blir ett fruktbart samarbete mellan professionens erfarenhet och forskningen.

På vår skola har vi många förste­lärare och lektorer. Men lärare som är driftiga söker sig också vidare. Faktum är att det här kan bli ett sätt för oss att hålla kvar lärare på arbetsplatsen.

 

Susanna Sjöstrand
Förstelärare, 4–6, Örtagårdsskolan, Malmö

– Självklart är det jätteviktigt att få utvecklas och kunna gå vidare. Men om man vill få lärare att stanna i yrket tror jag inte att det handlar om karriärvägar. Det finns redan möjlighet att avancera.

Jag tror att det är passionen, glädjen i yrket, som driver lärarna. I många lärare bor det en konstnär! Vi pratar för sällan om lyckan, det låter inte professionellt. Det handlar om att hitta sätt att hålla kvar passionen.

 

Christer Jakobsson,
specialpedagog, Treälvsskolan, Östersund 

– Spontant tycker jag att det är jätte­bra med en tydlig struktur. Förste­läraruppdraget har ibland varit slumpartat och diffust. Om alla kan söka och vet vad som gäller får alla samma chans. Men om det ska fungera långsiktigt måste man skapa förutsättningar. Någonstans måste ju tiden tas, så att det inte läggs på ytterligare jobb utan att något tas bort.

Själv tror jag inte att jag kommer att söka fortbildning, jag är så gammal nu. Men om jag hade varit femton år yngre så.

 

Gisela Zetterberg,
lärare F–3, Sjöängsskolan, Stockholm 

– Det verkar rimligt med kontinuerlig kompetensutveckling. Visst är det bra att få gå en kurs i det man brinner för, men det som verkligen ger resultat är när en hel arbetsgrupp utvecklas tillsammans.

Vi har haft både mattelyftet och läslyftet och det har verkligen varit kompetens­höjande. Vi har setts regelbundet och det har varit nära knutet till praktiken.

För mig är det inte så viktigt med olika karriärsteg utan att höja kompetensen. Men det är möjligt att karriär­steg behövs på andra skolor för att sporra folk att bli kollegiala.

ur Lärarförbundets Magasin