Läs senare

Bris-kritik mot lärarutbildningen

14 Nov 2004

Bara två av landets 29 lärarutbildningar ger de blivande lärarna tillräckliga kunskaper kring mobbning.
Det anser Bris, Barnens rätt i samhället, som har gjort en kartläggning av huruvida landets lärarutbildningar tar upp mobbning i skolan. Bris har koncentrera sig på utbildningen inom ledarskap, konflikthantering, mobbning, grupprocesser och barn- och ungdomspsykologi.

Lärarutbildningarna har sedan poängsatts. En poäng får de som i stort sett inte ger någon utbildning alls. Två poäng får de som ger någon, men enligt Bris bedömning för lite utbildning. Tre poäng får de högskolor som har obligatoriska utbildningar inom ämnesområdet. Dessutom krävs att de blivande lärarna både får praktiska och teoretiska moment i form av övningar, handledning, föreläsningar och litteratur.

Sämst på att ge utbildning mot mobbning enligt Bris´ kriterier är Lärarhögskolan i Stockholm och lärarutbildningen vid Göteborgs högskola samt Malmö högskola. Bäst är lärarutbildningarna vid Uppsala universitet och Musikhögskolan i Malmö.

Bris konstaterar att mobbningen nästan alltid sker i skolan och består av allt från utfrysning, sexualiserad förföljelse till ren fysisk misshandel. Mobbning har i över ett decennium varit den vanligaste enskilda orsaken att ringa Barnens hjälptelefon. Drygt 2 800 allvarliga samtal handlade under 2003 om mobbning och hittills har ingen förändring skett under 2004, skriver Bris.

Bris vill bland annat att alla rektorer ska gå rektorsutbildning för att få grundläggande kunskaper i ledarskap. Vidare önskar organisationen att ansvarig minister presenterar en lösning på hur man ska få kommunerna att ta ansvar för lärarnas fortbildning.
Olle Holmberg, Lärarutbildningen i Malmö , om Bris-undersökningen

ur Lärarförbundets Magasin