Läs senare

Brist på tillit gör lärare sjuka

Sjukskrivningarna bland tjänstemän i Sverige ökar. Och det är den psykiska ohälsan som dominerar, framför allt bland kvinnor. Det visar en rapport från TCO.
– Studien bekräftar den bild vi ser bland Lärarförbundets medlemmar, säger Hans Flygare på Lärarförbundet.

29 sep 2016
Brist på tillit gör lärare sjuka
Foto: Colourbox

TCO:s kartläggning av tjänstemännens sjukskrivningar är tydlig: det är den psykiska ohälsan som dominerar statistiken. Och mest drabbade är kvinnorna, där 34 procent av sjukskrivningarna beror på psykisk ohälsa. Motsvarande siffra för männen är 24 procent.

60 procent av de tillfrågade i undersökningen anser inte att sjukskrivningen beror på jobbet. Men i gruppen med psykisk ohälsa ser det annorlunda ut. Där uppger 34 procent att sjukskrivningen är arbetsrelaterad.
– Den här studien bekräftar den bild vi ser bland Lärarförbundets medlemmar. Historiskt sett har lärare varit ett friskt yrke, men någonting har hänt – lärare är i dag överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken, sa Hans Flygare, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet, under  ett seminarium på TCO om rapporten.

– Lärarna upplever att samhällets respekt och tillit för dem som yrkespersoner har förändrats och att det pratas mycket om att skolresultaten sjunker och hur dålig skolan är. Detta sammantaget gör att känslan inuti börjar vackla, att man helt enkelt inte duger.

TCO:s undersökning visar att gruppen som drabbats av psykisk ohälsa upplever att de fått mindre stöd av chefer och kollegor tiden före sjukskrivningen än personer med andra besvär. Studien visar också att det finns ett tydligt samband mellan höga krav och låg kontroll över sin arbetssituation bland de som drabbats av psykisk ohälsa.

Enligt Hans Flygare har alla stora förändringar som skett i skolan de senaste decennierna spelat in.

– Det handlar om balansen mellan krav och resurser. När vi frågar våra medlemmar säger de att de inte har tid att göra det de ska. Man har inte resurser att möta de krav som samhället ställer.

Några positiva resultat i rapporten är att över hälften anser att de fått stöd från arbetsgivaren under sjukskrivningen. Och 80 procent anser att Försäkringskassan visat dem respekt och ett gott bemötande.
Undersökningen omfattar 3.368 personer födda mellan åren 1948 och1988 och som var sjukskrivna mer än två veckor under 2013. Undersökningen genomfördes av SCB på uppdrag av TCO.

ur Lärarförbundets Magasin