Läs senare

Brister hindrar elever nå målen

Nio av tio grund- och gymnasieskolor hade brister i sina planer mot kränkande behandling förra året. Det visar siffror från Skolinspektionen.

15 Jun 2010

Nästa alla skolor hade brister när Skolinspektionen kom på besök förra året.  Det visar en rapport med samlad statistik från den regelbundna tillsynen 2009. Under året hann inspektörerna granska all verksamhet i 73 kommuner, inklusive de fristående skolorna. Statistiken visar vilka brister som påpekades och som skolorna blev tvungna att rätta till.
   Över 90 procent av både grund- och gymnasieskolorna hade brister i sina planer mot kränkande behandling. Det framgår också att 82 procent av grundskolorna och 64 procent av gymnasieskolorna kom till korta när det gällde det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt stöd och uppföljningen av kunskapsresultat – tre viktiga områden för elevernas möjlighet att nå målen.

ur Lärarförbundets Magasin