Läs senare

Brister i förskolors arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

FörskolanPersonalen på många förskolor uppger sig sakna tillräckliga förutsättningar för arbetet med att ge flerspråkiga barn möjlighet att utveckla sitt modersmål, visar en granskning som Skolinspektionen har gjort.

av Mats Thorén
21 apr 2017
21 apr 2017

Det säger skollagen

  • Förskolan ska enligt skollagen medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
  • Ungefär 100 000 av totalt 500 000 barn i förskola talar mer än ett språk.
    Källa: Skolverket

Förskolor ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Men personalen på många förskolor upplever att de inte har tillräckliga kunskaper kring hur de ska arbeta med språkutveckling i andra modersmål än svenska. De är dessutom osäkra på vad uppdraget med flerspråkiga barns språkutveckling innebär.

Det framgår av en kvalitetsgranskning av det språkutvecklande arbetet vid 34 slumpmässigt utvalda förskolor i landet som Skolinspektionen har gjort.

Granskningen visar att personalen på majoriteten av förskolorna arbetar medvetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda svenska dagligen. Men när det gäller motsvarande dagliga arbete med barnens egna modersmål brister det på 23 av de 34 granskade förskolorna.

Samma brister som i den här granskningen har framkommit i tidigare kvalitetsgranskningar gjorda av Skolinspektionen, till exempel den som gjordes av förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget som publicerades 2012.

I en intervju med Tidningen Förskolan 2016 betonade Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket, vikten av att stödet sker dagligen.

– Det räcker inte att ha modersmålspedagoger som kommer till förskolan en gång i veckan. Det här är en del av läroplanen och den ska alla i förskolan jobba med varje dag, inte en dag per vecka, säger hon till tidningen.

– Får förskolebarnen dessutom tillgång till modersmålspedagoger är det en bonus.

Skolinspektionen anser att förskolechefen i högre grad behöver styra och leda det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga barn. Personalen måste få tid att planera, diskutera och skaffa sig mer kunskaper om vad uppdraget innebär.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin