Läs senare

Brister i svenskämnet på yrkesprogram

Svenskundervisningen på de yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan anpassas för lite till eleverna. Det menar Skolinspektionen i en granskning av 42 gymnasieskolor.

22 jun 2010

— Det behövs mer av en genomtänkt strategi för hur svenskämnet kan göras meningsfullt för eleverna på de förberedande yrkesprogrammen, säger Michael Eurenius, undervisningsråd vid Skolinspektionen som lett granskningen.
   Forskning visar att eleverna på yrkesförberedande program ofta har en negativ inställning till ämnet svenska. Men forskningen visar också att eleverna blir mer positiva om de ser nyttan med svenskkunskaperna.

Hur svenskundervisningen på de yrkesförberedande programmen ser ut varierar kraftigt. I hälften av de undersökta skolorna är undervisningen för lite anpassad till eleverna.
   — På en del skolor finns positiva exempel. Men det finns mer att göra och det kan göras mer genomtänkt. Lärarna behöver också utvärdera hur deras sätt att anpassa undervisningen fungerar, säger Michael Eurenius.
   På flera skolor finns det också för lite av samarbete mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare.
Undervisningen utgår också för lite från elevernas erfarenheter och intressen, och elever som behöver stöd får inte alltid det. Eleverna har också för lite inflytande för planering och utvärdering av arbetet.

 

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin