Läs senare

Bristfälliga utredningar bakom placeringar i särskolan

Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot flera kommuner på grund av hur de handlagt beslut för elever att börja i särskolan. I många fall saknas nödvändiga utredningar, vilket gör att det saknas grund att placera barnen där.

12 nov 2010

Skolinspektionen och Socialstyrelsen genomför en granskning av handläggning och utredningar om särskoleplaceringar i 30 kommuner. Nu är de sju första kommunerna granskade. Helsingborg, Sävsjö, Högsby, Uddevalla, Kramfors, Malung-Sälen får allvarlig kritik av Skolinspektionen.

För att besluta om en placering i särskola ska det finnas fyra utredningar: psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk. I flera fall som Skolinspektionen granskat saknas en eller flera delar och i vissa fall är de bristfälliga.

— Vi konstaterar tyvärr att det fattas utredningar i flera fall eller att de håller så dålig kvalitet att de måste göras om. I bland saknas föräldrarnas godkännande, säger Carin Holtz, projektledare på Skolinspektionen.

Föräldrarnas medgivande till placeringen ska finnas dokumenterat för att handläggningen av ärendet ska bli godkänd.

Nu begär Skolinspektionen att kommunerna kompletterar eller gör om utredningarna och i vissa fall omprövar besluten att placera barnen i särskola.

— Om en månad ska kommunerna kunna visa oss en åtgärdsplan. Om sex månader ska de kunna visa de kompletterande utredningarna. Vi vill också att dessa kommuner gör en översyn av alla sina särskoleplaceringar, säger Carin Holt.

Den 31 januari ska kartläggningen av särskoleutredningarna i alla 30 kommuner redovisas för utbildningsdepartementet.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: