Läs senare

”Britterna tycker att den svenska läroplanen är diffus”

Hallå där Mathilda Eklund, som läser till mellanstadielärare på Uppsala universitet och som nu har åtta veckors VFU på svenska skolan i London.

av Niklas Arevik
12 apr 2017
12 apr 2017

Hur hamnade du här?

– Jag hade ingen relation alls till London innan, men ville göra något utomlands. Det här alternativet var perfekt eftersom jag inte behöver vara borta en hel termin och inte bara behöver prata engelska.

Vilka är de största skillnaderna gentemot Sverige?

– När jag kom hit förväntade jag mig en väldigt homogen elevgrupp, eftersom det är hög terminsavgift och extremt dyrt att bo i London. Och visst, eleverna har bra förutsättningar, men det finns andra svårigheter. Vissa elever med engelska som modersmål har stora problem med svenskan.

På vilka språk bedrivs undervisningen?

­– Det är svenska i alla ämnen förutom engelska, musik, bild och idrott. Den undervisningen är det brittiska lärare som har.

Vad tycker de om att följa svensk läroplan?

– Jag får en känsla av att de brittiska lärarna anser att skolan borde anpassa sig mer eftersom vi inte är i Sverige. De upplever den svenska läroplanen som diffus och svårbegriplig. Särskilt när det gäller bedömningen av de nationella proven.

Vad pratas det om i lärarrummet?

– Utvecklingssamtal och nationella prov. Och att det för närvarande är hög frånvaro, många familjer tar ledigt för att åka till Sverige.

Hur är lönenivån?

– Lönerna är bra men de flesta har mindre kvar när räkningarna är betalda eftersom hyrorna och andra omkostnader har ökat så mycket i jämförelse. När min handledare kom hit för åtta år sedan hade hon mer att leva på än i Sverige, i dag är det tvärtom. Här är det inte alls ovanligt att en vuxen lärare bor inneboende hos en främmande familj. Jag har själv ett rum hemma hos en brittisk lärare. Men det är bara tre kilometer från skolan.

Kan du tänka dig att jobba utomlands?

– Ja, faktiskt. Jag är själv förvånad eftersom det aldrig har varit min tanke tidigare. Jag rekommenderar verkligen andra lärarstudenter att göra så här, men då kanske på en plats där det är lättare att hitta någonstans att bo.

ur Lärarförbundets Magasin