Läs senare

Brittiska lärarfack går ihop

UtblickEuropas största lärarfack är på väg att bildas i Storbritannien. Det är lärarfacken the Association of Teachers and Lecturers (ATL) och the National Union of Teachers (NUT) som går samman.

av Lotta Holmström
11 apr 2017
11 apr 2017

NUT och ATL är två av Storbritanniens största lärarfack (se faktaruta). Nya National Education Union blir inte bara landets största lärarfack utan det största lärarfacket i Europa, skriver NUT på sin sajt.

ATL:s ordförande Mary Bousted säger i ett uttalande att sammangåendet medför större möjligheter att föra hela professionens talan.

– Regeringen kommer behöva lyssna på oss när vi talar om utbildningsväsendets huvudfrågor, säger hon.

Lärarfack i Storbritannien

Det finns i dag 14 fackförbund som organiserar lärare och/eller rektorer i Storbritannien. De har dels regionala inriktningar, dels inriktningar mot vissa lärargrupper.

De största är NUT med ca 334 000 betalande medlemmar, NASWUT (National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers) med ca 285 000 betalande medlemmar, ATL med ca 123 000 betalande medlemmar samt EIS (Educational Institute of Scotland) med ca 53 000 medlemmar.

Källa: Brittiska regeringen, Official list and schedule of trade unions and their annual returns, 2015

Flera av frågorna hon tar upp känns igen från Sverige: nedskärningar, hög arbetsbelastning, svårigheter att rekrytera och behålla lärare. Därtill kommer en ”kaotisk examensreform” som håller på att genomföras i landet.

Mary Bousted lyfter fram de två förbundens styrkor och menar att de kommer komplettera varandra bra. ATL har ett bredare fokus på många olika lärargrupper medan NUT är starka lokalt och duktiga på lobbyverksamhet.

– Alltför länge har regeringar söndrat och härskat vad gäller lärarfacken. Det här är början på att få ett slut på det, säger NUT:s ordförande Kevin Courtney i ett uttalande.

Sammangåendet röstades fram genom en omröstning där röstsedlar skickades ut till medlemmarna. Svarsfrekvensen var låg – ca 97 700 medlemmar av sammanlagt ca 450 000 deltog. Av dem ville 97 procent av NUT:s medlemmar och 73 procent av ATL:s slå ihop förbunden.

Nu följer en övergångsperiod då det nya förbundet består av två sektioner. Den 1 januari 2019 ska samgåendet vara helt klart, men först 2023 ska det nya förbundet få en gemensam ordförande. Fram till dess kommer de nuvarande arbeta parallellt.

Totalt sett blir the National Education Union den fjärde största fackliga organisationen i Storbritannien.

Samgåendet presenteras

Starkare tillsammans – så resonerar de brittiska lärarfacken

Se en videoupptagning från presentationen av samgåendet mellan NUT och ATL. ATL:s ordförande Mary Bousted och NUT:s ordförande Kevin Courtney deltar.

ur Lärarförbundets Magasin