Läs senare

Budgetsatsning mot högerextremism i skolan

I vårens budget ingår en satsning på 10 miljoner för ett utökat förebyggande arbete mot rasism och högerextremism. Satsningen är en uppgörelse med Vänsterpartiet och kommer att räcka till att utbilda 340 personer.

08 apr 2016

– Det förebyggande arbetet mot högerextremism, inte minst bland unga i skolan, är centralt för att motverka det hat, våld och motsättningar som högerextrema grupper sprider i samhället, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet.
 

Arbetet ska bedrivas enligt den modell som jobbats fram inom Toleransprojektet som utvecklades i Kungälv efter mordet på den 14-årige pojken John Hron 1995. 
 

Kungälvsmodellen har använts av skolor i 20 kommuner och bland annat bidragit till att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.
 

2015 instiftades Segerstedtsinstitutet för att arbeta med modellen. Hur mycket av pengarna som kommer att gå till Segerstedtsinstitutets arbete är enligt Vänsterpartiet ännu inte klart, men institutet kommer att vara involverat i arbetet.

Toleransprojektet

 
  • Toleransprojektet har använts framgångsrikt i skolor i 20 kommuner för att skapa ett mer tolerant samhälle och för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.
  • Projektet vänder sig till skolan och kärnan är att genom undervisning möta unga som har en intolerant världsbild samt att belysa värdet av att delta i den demokratiska gemenskapen.
  • En viktig del i arbetet är även kompetensutvecklingsinsatser för personal i skolan i syfte att stärka grund- och gymnasieskolor i sitt värdegrundsarbete.
Källa: Regeringen

ur Lärarförbundets Magasin