Läs senare

Centern: Slopa kravet på lärarlegitimation

Ta bort kravet på lärarlegitimation för pensionerade lärare och andra ickelegitimerade lärare. Det är Centerpartiets recept för att minska lärarbristen. Regeringen och Lärarförbundet säger blankt nej till förslaget.

04 feb 2016

(Uppdaterad 2016-02-05, kl 17:25)
Centerpartiet föreslog i ett utspel i onsdags kväll att kravet på lärarlegitimation slopas tillfälligt under tre år. Syftet är att få in fler lärare i skolan i en situation där det är lärarbrist.

– Detta är särskilt viktigt i skolor med många nyanlända så att de eleverna snabbt kan lära sig språket och komma in i vanlig undervisning, säger Anders W Jonsson, Centerpartiets vice ordförande i ett uttalande.
 

Partiet tänker sig att locka allt från pensionerade lärare med mångårig erfarenhet av undervisning och betygssättning till samhällsintresserade journalister eller personer som just gått ut gymnasiet. Det finns också många ickelegitimerade lärare som redan i dag jobbar i skolan.
 

Ett slopande av kravet på legitimation innebär att även ickelegitimerade ska få sätta betyg på sin elevgrupp. Framför allt gäller det erfarna lärare, enligt Ulrika Carlsson, Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson. 

–  Det här är ett sätt att använda legitimerade lärares resurser på ett bättre sätt, att inte alltför stor tid går åt till att sätta betyg på andras elever, säger hon. 
 

Ska dessa ickelegitimerade få sätta betyg självständigt eller i samarbete med en legitimerad lärare? 

– Vi har inte sagt exakt hur det ska gå till. Jag förutsätter att rektor tar ett stort ansvar och går in och följer betygssättningen så att den fungerar.
 

En poäng med lärarlegitimationens införande var att öka yrkets attraktivitet. Innebär inte ert förslag att yrkets status devalveras?

– Nej. Jag tror att man förstår att man i det här skedet ser behovet av att alla lärare får vara lärare. Då måste alla få sätta betyg och jag tror inte det kommer devalvera statusen. Verksamheten måste visa att den klarar utmaningen. Det skulle öka statusen, säger Ulrika Carlsson.
 

Hur anställningsformen för dessa personer ska se ut är inget som partiet funderat närmare på ännu. Det kommer i nästa steg.  
 

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger blankt nej till Centerns förslag.

– Jag är inte beredd att backa från kravet på legitimation, säger han till Lärarnas tidning.
 

Gustav Fridolin menar att staten inte kan ändra på regelverket om lärarlegitimation beroende på hur lärarbristen går upp eller ned.

– I alldeles för många år har vi försökt lösa lärarbristen med outbildade lärare och det har inte hjälpt oss.

– Vi kan diskutera hur legitimationsreformen har genomförts. Men nu har vi gjort den resan. Då kan vi inte släppa allt reformen ändå har åstadkommit. Att vara en utbildad lärare innebär ett särskilt ansvar och en särskild kunskap och det ligger i legitimationskravet. 
 

Inte heller Lärarförbundet tycker inte att förslaget är rätt väg att gå.

– Jag förväntar mig att Centerpartiet tänker om och fokuserar på vad som gör läraryrket attraktivt och skolans resultat bättre, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
 

Även Liberalernas partiledare Jan Björklund, som var pådrivande i genomförandet av legitimationsreformen, avvisar förslaget.

– Det vore ett stort steg bakåt. Tas kravet bort fortsätter Pisa-resultaten att sjunka, säger han till ”Rapport” i SVT.
 

Ett liknande förslag framfördes av Moderaterna ledare Anna Kinberg Batra strax före jul förra året. Moderaterna vill ha ett tillfälligt regelverk som ger skolor möjlighet att ta till vara på pensionerade lärares kunskaper genom att de får rätt att sätta betyg trots att de saknar legitimation. 
 

Centern föreslår även införandet av en ny tjänst i skolan: lärarassistenter. Partiet ansluter sig därmed till Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Skolledarförbundet med flera som föreslagit detsamma.

ur Lärarförbundets Magasin