Läs senare

Centern: Staten bör ta ansvar för lärares fortbildning

Ett större statligt grepp om lärares fortbildning, fristående lärarutbildningar och fler vägar in i läraryrket. Det är tre av punkterna när Centerpartiet kastar sig in i skolvärlden med en uppdaterad politik.

26 aug 2015

Centerpartiets skolpolitik har länge stått i skuggan av Folkpartiets och Moderaternas på den borgerliga sidan. Men nu tar partiet ett nytt grepp och presenterar ett förslag till förnyad skol- och utbildningspolitik. Programmet presenterades när Centerledaren Annie Lööf höll sitt sommartal i tisdags och ska behandlas på partiets stämma i september. 
 

– För Centerpartiet är det viktigt att stärka lärarnas möjlighet till kompetensutveckling och lönekarriär. Vi föreslår därför bland annat höjda lärarlöner, en statlig kompetensutvecklingsgaranti och förslag för fler vägar in till läraryrket, sa Annie Lööf.
 

Höjda löner handlar om fler förstelärartjänster och att ”duktiga” lärare som arbetar i ”utanförskapsområden” ska få mer betalt. 
 

Centern vill inte förstatliga skolan, men vill samtidigt komma tillrätta med problematiken att möjligheterna till fortbildning ser olika ut i landet. Partiet föreslår därför att ett nationellt institut för att säkerställa en fortlöpande fortbildning av lärare och skolledare inrättas. Staten ska ta ett större ansvar för fortbildningen genom att en garanti införs.  
 

En huvudpunkt i det nya programmet är, enligt Centerledaren, att utbildning ska leda till jobb. 

– Vi vill stärka kopplingen mellan skolan och företagen. Med ökat fokus på praktik och en tätare kontakt mellan elev och företag vill vi premiera yrkesskicklighet som leder till jobb, sa Annie Lööf i sitt tal.
 

Inrättande av branschskolor, ett förändrat yrkesteoretiskt gymnasieprogram och ett basår på yrkeshögskolan är tre av förslagen. 
 

Centerpartiet vill också utveckla systemet med valfrihet för elever och föräldrar i skolan, men samtidigt stärka likvärdigheten. Ett exempel på det senare är att partiet vill införa en ”modern studentexamen som hanteras av fristående examinatorer”. 

Fler förslag ur Centerns nya utbildningspolitiska program

  • Konkurrensutsätt lärarutbildningen genom att öppna för fristående aktörer.
  • Skapa fler vägar in i läraryrket liknande stiftelsen Teach för Swedens initiativ att rekrytera yrkesverksamma och ge dem en lärarutbildning. 
  • Vill en kommun lägga ned en skola måste först undersökas om det finns fristående aktörer som vill ta över. Finns ett intresse ska ett övertagande kunna ske året runt, inte en bara den sista januari som nu.
  • Tillåt fjärrundervisning i ”alla relevanta ämnen”. Gör den också tillåten på entreprenad, det vill säga att det ska vara tillåtet mellan kommuner. 
  • Skolinspektionen bör lägga mer resurser och tid på problemtyngda skolor.

ur Lärarförbundets Magasin