Läs senare

Central elevhälsa stöd efter terrordådet

TerrorismRektorer och pedagoger i Stockholms stad som behöver få råd och extra stöd av psykologer eller kuratorer kan vända sig till utbildningsförvaltningens centrala enhet för elevhälsa.

av Lenita Jällhage
12 Apr 2017
12 Apr 2017

Avdelningschefen Lena Hanberg, på utbildningsförvaltningens avdelning för lärande och hälsa, och hennes kollegor har under veckan tagit emot samtal från främst rektorer. Frågorna har handlat om allt från att flagga på halv stång till hur man bäst möter skolbarnen när skolan startar på tisdag.

– Varje skola har sitt eget elevhälsoteam. Men ingen vet exakt vilka behov man kommer att möta på skolorna i Stockholm under nästa vecka. Från vår avdelning kan vi erbjuda råd och samordna hjälp med psykologer som har fördjupad kunskap i krishantering, säger Lena Hanberg.

Även friskolor kan erbjudas stöd och råd av den centrala enheten där åtta personer arbetar.

I staden finns fyra psykologer som har fördjupad kunskap i krishantering. Därutöver finns cirka 50 psykologer ute på skolorna som är utbildade i krisarbete/krishantering. Skolorna har också kuratorer, skolsköterskor och skolläkare.

– Vi har en samordnande roll och kan omfördela resurser om det skulle behövas. Och personal som själva är i behov av stöd kan få hjälp företagshälsovården, säger Lena Hanberg.

ur Lärarförbundets Magasin