Läs senare

Centrum för NO-lärare blir kvar

De fyra resurscentrum för naturvetenskapliga ämnen som tidigare hotades av nedläggning blir kvar. Det har regeringen beslutat efter ett upprop mot beslutet i Lärarnas tidning.

10 mar 2014

De fyra nationella resurscentrum som nu bevaras är Centrum för tekniken i skolan vid Linköpings universitet, Kemilärarnas resurscentrum vid Stockholms universitet, Nationellt resurscentrum för fysik vid Lunds universitet och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet.

Regeringen och Skolverket ville lägga ned dessa för att finansiera det nya ämnesdidaktiska centret för naturvetenskap och teknik vid Linköpings universitet.

Förslaget väckte kraftig kritik och 12 forskare i naturvetenskapliga ämnen skrev i december ett upprop mot nedläggningen i Lärarnas tidning.

Protesterna fick effekt. Regeringen har nu beslutat att de fyra resurscentren blir kvar och har beviljat dem lika mycket medel som förra året.

– Regeringens bedömning har varit att vi ska titta på detta i flera steg. Det viktiga har varit att få till en samordningsfunktion, som nu hamnar i Linköping, säger Peter Honeth, statssekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund.

En av undertecknarna av debattartikeln i Lärarnas tidning var Bo-Anders Jönsson, prodekanus och professor i medicinsk strålningsfysik vid Lunds universitet. Han är nöjd över att regeringen nu backar.

– Ett viktigt och bra beslut. Det betyder jättemycket för lärarna att denna praktiknära verksamhet bevaras, säger han.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin