Läs senare

Lärarförbundets tidningschef avgår i protest

JournalistikAnnica Grimlund, avdelningschef på Lärarförbundets tidningsavdelning, avgår i protest mot förbundets förändrade syn på tidningarnas oberoende ställning.
– Jag avgår i protest mot den process som har pågått sedan i somras med bland annat förändringar i det redaktionella programmet och mot hur de beslut som togs i förbundsstyrelsen i höstas nu tolkas, säger Annica Grimlund.

25 jan 2018
Annica Grimlund.

Förbundsstyrelsen beslutade i höstas om ett nytt redaktionellt program. En avgörande förändring är att förbundets tidningar inte längre har i uttalat uppdrag att granska förbundet. I det nya programmet står det också att tidningarna ska ”företräda förbundets fastslagna politik” och planera sitt arbete tillsammans med Lärarförbundets kommunikationsavdelning. Men det slås samtidigt fast att det är de ansvariga utgivarna – det vill säga chefredaktörerna – som fortsatt avgör vad tidningen ska publicera eller ej.

– Men varför då ens ta upp frågan om granskningen av förbundet? Det skapar bara osäkerhet. Att vara trygg med att medlemstidningen bevakar att det går rätt till inom förbundet är ju delvis vad medlemmarna betalar för, säger Annica Grimlund, som tidigare varit chefredaktör för bland annat tidningen Förskolan och Lärarnas tidning.

I tisdags presenterade en tillsatt styrgrupp, där Lärarförbundets kommunikationschef, vice kanslichef och Annica Grimlund ingick, hur man skulle gå vidare i förändringsarbetet. I samband med mötet meddelade Annica Grimlund att hon avgick ur styrgruppen. Anledningen var att hon inte ställde upp på styrgruppens förslag.

Dagen därpå meddelade hon att hon avgår från sin tjänst som chef för Lärarförbundets tidningsavdelning.

– Jag uppfattar det som att man vill styra journalistiken för att marknadsföra Lärarförbundets aktiviteter. Jag befarar att tidningarna kommer att tappa i förtroende. Hur ska man som medlem kunna veta vad som är propaganda från förbundet och vad som är sanning? Hur ska man kunna försäkra sig om att ens förbund sköter sig? Tidningarna har ju tidigare varit en garant för att den typen av granskning sker i en oberoende ställning, säger Annica Grimlund.

Lärarförbundets kanslichef Sixten Frixon uttrycker i en skriftlig kommentar sin syn på Annica Grimlunds avgång:

”Jag tycker att det är tråkigt att hon väljer att sluta, men förstår och respekterar hennes beslut. I övrigt vill jag inte kommentera detta personalärende ytterligare, med hänsyn till att vi fortfarande har en pågående dialog”.

ur Lärarförbundets Magasin