Läs senare

Chefer kan för lite om psykisk ohälsa

Hälften av Sveriges kommuner bedriver inte ett systematiskt och förebyggande arbete för att förhindra arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland sina anställda. Detta trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige.

14 Mar 2013

Det visar en undersökning som den nationella kampanjen Hjärnkoll har gjort. Kampanjen är ett samarbete mellan myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Kommunerna är en av de största arbetsgivarna i Sverige med totalt över 770.000 personer anställda.

Nästan hälften av kommunernas personalchefer saknar någon form av utbildning inom psykisk ohälsa. Trots det upplever sig tre av fyra personalchefer ändå ha tillräckliga kunskaper på området.

I de kommuner där personalcheferna har utbildning inom psykisk ohälsa arbetar man i högre grad förebyggande och aktivt med detta.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin