Läs senare

Det är dags att tydliggöra vilka som tillhör professionen

ReplikPå sikt ska det bara finnas utbildade, behöriga och legitimerade lärare och skolledare – det kan vi nog vara överens om. Men om vi som fackförbund inte agerar på ett resolut sätt, kommer vi inte att nå dit, skriver Johanna Jaara Åstrand som svar till Karin Marcus.

Om debattören

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande,             Lärarförbundet

Karin Marcus skriver i sin debattartikel i Lärarnas Tidning den 12 februari att styrelsens förslag till kongressen om att Lärarförbundet ska bli ett professionsförbund kommer att slå hårt mot framtidens elever och tjänstgörande lärare. Jag är övertygad om att en lärarkår som inte stärks i sin yrkesroll kommer att slå ännu hårdare mot samhället och vårt förbund.

Förslaget handlar om att stärka vår identitet och samtidigt stärka lärarnas och skolledarnas status och roll i samhället. Det är ett viktigt steg för vår organisation. Riktningen mot en starkare professionsidentitet har pågått länge. Nu lägger förbundsstyrelsen fram förslag för att befästa denna utveckling.

I tider av lärarbrist och stora skolutmaningar är det viktigare än någonsin att lärare och skolledare ges förtroende, har hög status och kan fokusera på kärnuppdraget. För att på ett trovärdigt sätt kunna driva dessa frågor måste vår identitet som professionens röst vara grundmurad.

På sikt ska det bara finnas utbildade, behöriga och legitimerade lärare och skolledare – det kan vi nog alla vara överens om. Men om vi som fackförbund inte agerar på ett resolut sätt, så kommer vi sannolikt aldrig att nå dit. Vi kan inte längre vara med och upprätthålla ett felaktigt system där man utan relevant utbildning kan undervisa våra barn och elever. Varje elev ska ha rätt till en behörig lärare.

Det bästa valet är att vara kvar i Lärarförbundet, kräva bra förutsättningar att få den utbildning som lärartjänsten kräver.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Förslaget betyder inte att några medlemmar ska behöva lämna förbundet. Det bästa valet är att vara kvar i Lärarförbundet, kräva bra förutsättningar att få den utbildning som lärartjänsten kräver. Det är en arbetsmiljöfråga såväl som en professionsfråga att ställa krav på rätt kompetens och villkor för det yrkesansvar vi har. Vi vill ena hela professionen i en stark organisation och därför organisera oss därefter.

För några medlemsgrupper som vi anser tillhör lärarprofessionen, till exempel yrkeslärare, modersmålslärare, folkhögskollärare, musik- och kulturskollärare och universitets- och högskolelärare kan inte lärarexamen vara ett krav för medlemskap. För dessa handlar relevant utbildning om andra utbildningar och de ska självklart fortsätta kunna bli och vara medlemmar i Lärarförbundet.

Alla professioner måste vid något läge definiera vilka som tillhör professionen. Det är vad vi vill tydliggöra nu.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin