Läs senare

Dåliga förutsättningar för språklärarna

För stora och för nivåblandade grupper. Dålig schemaläggning och bristfällig fortbildning. Det är verkligheten för många språklärare, enligt en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund.

11 nov 2013

Språkämnena behandlas styvmoderligt, både när det gäller villkoren för lärarna och eleverna. Det visar en undersökning bland drygt 700 språklärare som Lärarnas Riksförbund har gjort.

Lärarna uppger att deras ämnen oftare än andra schemaläggs sent på eftermiddagen med för stora och för blandade grupper. Bland annat uppger var femte engelsklärare att deras största elevgrupp är på över 30 elever.

– Lärarna berättar att gruppstorlekarna hindrar dem från att anpassa undervisningen så att alla elever kommer till sin rätt. Det är allvarligt, säger Bo Jansson,ordförande i Lärarnas Riksförbund i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar även att det skärs ner på språkundervisningstiden i gymnasieskolan.Lärarna uppger att en genomsnittlig 100-poängskurs i engelska motsvaras av 86 timmar.Över 80 procent av lärarna vill därför att undervisningstiden ska återregleras, så att varje undervisningstimme motsvarar en gymnasiepoäng.

– Det krävs flera åtgärder för att garantera kvaliteten i språkundervisningen i framtiden. Undervisningstiden behöver regleras, undervisningsgrupperna i språkämnena ska ha ett maxtal, och landets rektorer måste utbildas i schemaläggning, så att samtliga ämnen värderas lika i skolan, säger Bo Jansson.

ur Lärarförbundets Magasin