Läs senare

Dåligt elevstöd i gymnasiet

Gymnasieskolan är för dålig på att ge elever som fått IG det stöd de behöver. Skolorna lägger för stort ansvar på eleven och granskar sällan om det är den egna verksamheten som behöver förbättras. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

23 aug 2010

Undersökningen visar också att en tredjedel av gymnasieskolorna saknar speciallärare och specialpedagoger, och att bara hälften av skolorna har gemensamma riktlinjer för utvärdering om stödet varit till hjälp för eleven.
   I dag lämnar var tredje elev gymnasieskolan utan en fullständig utbildning.
   – Även om gymnasieskolan är frivillig så är det viktigt att poängtera att skolan är skyldig att hjälpa eleverna att nå målen, säger Karolina Österlind, undervisningsråd på Skolverket.

ur Lärarförbundets Magasin