Läs senare

Dåligt stöd får autistiska elever att stanna hemma

UndersökningMer än hälften av alla elever som har autism har frånvaro från skolan på grund av bristande stöd. Det visar en ny medlemsenkät från Autism- och Aspergerförbundet.

av Enikö Koch
24 apr 2018
24 apr 2018
Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare på Autism- och Aspergerförbundet.

Allt fler elever med autism stannar hemma från skolan på grund av att deras behov inte tillgodoses. 52 procent av de nära 2000 medlemmar som har besvarat Autism- och Aspergerförbundets enkät uppger att deras barn har varit frånvarande av det skälet. Det är sex procentenheter fler än förra enkäten 2016. Var femte av dessa elever har dessutom en sammanhängande frånvaro på över tre veckor.

Det finns flera orsaker till dessa siffror, enligt Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare på Autism och Aspergerförbundet.

– Man har anpassat skolan till en genomsnittlig elev. Skolorna måste rikta bättre stöd till den här gruppen.

Påverkas siffrorna av att fler elever med autism numera går i grundskola istället för särskola?

– På marginalen gör det nog det. För många hundra av våra medlemmar har det varit förödande. Men det finns mycket annat som påverkar, som att många kommuner har lagt ner mindre undervisningsgrupper och att de nya kunskapskraven är för övermäktiga för många elever med autism.

Av enkäten framgår även att bara 45 procent av eleverna med autism i grundskolan når lägsta godkända betyget E i svenska, engelska och matematik.

Vad i de nya kunskapskraven är svårt för den här gruppen elever?

– Ofta är abstraktionsnivån för hög. Exempelvis kan det vara svårt för en 11-årig flicka att sätta sig in i hur Churchill tänkte och agerade, en vuxen politiker i en annan tid och annan kultur.

Vad skulle ni vilja se för mer konkret stöd i skolan?

– Några av dem är: mindre grupper, mer anpassade läromedel, lektionsplanering som ger en högre grad av förutsägbarhet och mer visuellt stöd.

Enligt Nicklas Mårtensson finns det stöd från till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som fler skolor borde söka. Han efterlyser också mer kunskap om autism i lärarutbildningarna.

– Jag är själv lärare i grunden, och i min utbildning fanns i stort sett ingenting om de här frågorna. Det måste in mer autismkompetens i skolan.

Om enkäten

Demoskop har genomfört undersökningen på uppdrag av Autism- och Aspergerförbundet.

1921 medlemmar med barn i ålder 2-21 har intervjuats genom en webbenkät i februari 2018.

Några av enkätens resultat:

  • Bristande autismkompetens och anpassning främsta skälen till frånvaro.
  • Hälften av dem som uppger lång frånvaro menar att det beror på bristande stöd i sociala situationer och i lärarsituationer.
  • Åtta av tio har behov av särskilt stöd.
  • Två av tre har ett åtgärdsprogram.
  • Hälften anser att samverkan mellan skolan och föräldrarna fungerar bra.
  • De som har barnen i särskild skolform är genomgående mer nöjda.
  • Färre än hälften har godkända betyg.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin