Läs senare

De blir riksdagens viktigaste skolpolitiker

Man kan kalla det en miniriksdag för utbildningsfrågor. De här 17 personerna får stort inflytande på svensk skolpolitik de närmaste fyra åren.

av Daniel Persson
02 okt 2018
02 okt 2018

Vilka som blir statsråd på utbildningsdepartementet vet vi inte, inte heller om de hämtas från de folkvalda eller utifrån. Men en tung tillsättning i skolpolitiken är alla fall klar.

På tisdagen klubbade riksdagen vilka som ska sitta i de 15 olika utskotten fram till 2022. I utbildningsutskottet har de rödgröna och allianspartierna fått sju platser var och Sverigedemokraterna tre. Socialdemokraten Matilda Ernkrans fortsätter som ordförande och Liberalernas Roger Haddad blir vice.

Utskotten kallas motorn i riksdagens arbete. Det är i dem som propositioner och motioner behandlas. När utskotten sedan kommit fram till ett förslag lämnas det vidare till riksdagen för debatt och omröstning. Oftast går utskottsförslagen igenom eftersom makten där speglar mandatfördelningen.

Riksdagsutskottens arbete

Riksdagen har 15 utskott med olika ansvarsområden, som finans, försvar och kultur. De har ett udda antal ledamöter, minst 15 men för närvarande 17. Ett utskotts ordförande har utslagsröst. Antal platser per parti i utskotten totalt ska spegla mandatfördelningen i riksdagen.

Propositioner och motioner från regering och riksdag landar först i utskotten. En stor del av utskottens arbete handlar om att behandla de förslagen. För varje utskott finns ett kansli med opolitiska tjänstemän som hjälper ledamöterna med underlag inför förslag till beslut, utskottsbetänkande, som sedan går vidare till riksdagen för debatt och omröstning. Majoriteten i utskottet bestämmer hur betänkandet ska se ut. Minoritetens eventuella reservationer finns också synliga i betänkandet, som är offentligt.

En till två veckor efter att utskottets betänkande är klart röstar riksdagen om det.

Källa: Riksdagen.

Till skillnad från debatter och omröstningar i kammaren är utskottens arbete inte öppet för allmänheten. Tanken är att det ska gå att diskutera känsliga politiska frågor utan åhörare och att det gör det lättare för partierna att nå överenskommelser och kompromisser.

Omsättningen på ledamöter är stor, av de som valdes in i utbildningsutskottet i början av förra mandatperioden finns bara tre namn kvar nu: Caroline Helmersson Olsson och Gunilla Svantorp från S samt vänsterpartisten Daniel Riazat.

Utbildningsutskottets ledamöter 2018-2022:

De rödgröna: 7

Matilda Ernkrans (S) – ordförande
Pia Nilsson (S)
Caroline Helmersson Olsson (S)
Gunilla Svantorp (S)
Tomas Kronståhl (S)

Daniel Riazat (V)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Alliansen: 7

Erik Bengtzboe (M)
Maria Stockhaus (M)
Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Fredrik Christensson (C)

Roger Haddad (L) – vice ordförande
Juno Blom (L)

Jimmy Loord (KD)

Sverigedemokraterna: 3

Patrick Reslow
Robert Stenkvist
Michael Rubbestad

ur Lärarförbundets Magasin