Läs senare

De får Guldäpplet 2017

GuldäppletGuldäpplet 2017 går till lärarna Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg på Carlssons skola i Stockholm. De får priset bland annat för att de skapat nya lärandesituationer med hjälp av it-verktyg.

av Lotta Holmström
30 okt 2017
30 okt 2017

Lärarnas tidning möter de båda vinnarna på Skolforum, där de just tagit emot sina guldäpplen och diplom från kunskapslyfts- och gymnasieminister Anna Ekström.

Berätta, hur har digitala verktyg utvecklat er undervisning?

Guldäpplet 2017

Hela motiveringen

”För sitt gemensamma arbete att med stöd av IT-verktyg skapa nya lärandesituationer för att förbättra elevernas förståelse och lärande. De har arbetat metodiskt med att utveckla, pröva, utvärdera och sprida sina erfarenheter, bland annat genom lärarhandledningar och i samverkan med elever, forskning och kollegor.”

– I mitt fall, i matematik, har det varit att eleverna får se matematiken, att det abstrakta blir konkret. Och också att det blir mer lustfyllt för eleverna, säger Cecilia Christiansen.

Kan du ge något exempel?

– Om man ska titta på hur en graf förändrar sig med tiden, eller om man tittar på en vattenbehållare och där vattennivån ändrar sig med tiden, då kan man med hjälp av digitala verktyg ge feedback till eleverna direkt, om de gör rätt eller fel, och de får möjlighet att prova flera gånger.

Arbetet med digitala verktyg kan också vara tidsbesvarande, berättar Cecilia Christiansen.

– Tidigare gick jag upp till fysiksalen, hämtade behållare och vatten, och så skulle eleverna tömma, mäta med linjal… Det vi gjorde på en hel lektion på 40 minuter hinner vi göra på 10 minuter nu.

Alla vinnare och finalister tillsammans med Anna Ekström, Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén. Foto: Lotta Holmström

Hennes kollega Ulrihca Malmberg, som undervisar i NO, stämmer in vad gäller möjligheten att göra abstrakta saker konkreta.

– Man kan också fånga upp eleverna på många olika sätt, hitta andra arbetsformer tillsammans med eleverna som gör det mer varierat. Du kan kommunicera på ett tydligare sätt och det blir mycket mer interaktivt. Man kan se saker när de händer och fånga upp det när det händer och ge feedback vid precis rätt ögonblick, säger Ulrihca Malmberg.

Glada vinnare. Foto: Lotta Holmström

Har ni fått någon feedback från eleverna på det här sättet att arbeta?

– De är födda i en digital värld, så för dem är det normalt. Det är mer ett sätt för oss lärare att anpassa oss till deras värld, säger Cecilia Christiansen.

– Att använda digitala verktyg som ordbehandlingsprogram och de funktioner som finns där, vardagsanvändandet, där är de inte lika hemma, för de jobbar inte med datorerna på det sättet. Simuleringar går bra, men vardagsbitarna kan upplevas som svåra, flikar Ulrihca Malmberg in.

Har ni funderat på vad ni ska göra för prispengarna?

– Inte ännu, säger de båda.

Guldäpplet

Om priset

  • Delas ut till lärare som förnyat sin undervisning och inspirerat kollegor och elever med hjälp av IT.
  • Bakom priset står bland annat Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Stiftelsen DIU, som också koordinerar priset.
  • I juryn sitter förutom representanter från ovan nämnda även de två senaste årens vinnare.
  • Prissumman är 25 000 kronor.

ur Lärarförbundets Magasin