Läs senare

De tog Förskoleupproret till riksdagen

UPPRORETSex av åtta partier dök upp när Förskoleupproret ordnade kafésamtal i Riksdagshuset under torsdagen. Nu hoppas upprorsmakarna på runda bordssamtal.

av Emma Olsson
09 maj 2019
09 maj 2019
De tog Förskoleupproret till riksdagen
Diana Hall samtalar med Gustav Fridolin (Mp). Foto: TT

I fem år har Anki Jansson har arbetat ideellt med Förskoleupproret. Hon uppskattar att hon ägnat mer än fyra hela semesterveckor på att få politiker att lyssna på förskolelärarna.

Nu dyker hon ut ur Riksdagshuset, tillsammans med sina orangeklädda medorganisatörer Katrin Nörthen, Annica Järking, Diana Hall och Monica Lindström. De har träffat representanter för alla partier utom Kristdemokraterna och Liberalerna.

Ett av kraven de framförde var att få blir referensgrupp för politikerna.
– Innan de hittar på nya bra saker, ska de checka med oss. De som bestämmer måste fråga oss, säger Monica Lindström, förskollärare från Karlstad.

De tycker att politikerna har lyssnat, även om dagens fikande inte lett till några löften.

– När jag pratade med Gustav Fridolin (Mp), så kändes det som att sitta ner med någon ur Förskoleupproret, säger Diana Hall.

Kristdemokraterna hade lovat att komma, men dök inte upp.

Liberalerna – som gick till val 2018 under devisen ”skolan först”– har inte hört av sig.

– Vi blir inbjudna hela tiden och jag måste prioritera mina debatter idag, säger Roger Haddad, utbildningspolitisk talesperson.

Han säger att förskola och skola är kommunala angelägenheter, som staten inte kan påverka. Även om Liberalerna just står för förstatligande.

Men staten håller ju i pengapåsen?
– Det vi gör från statligt håll är att vi förespråkar språkförskola och att vi vill införa en förskoleinspektion. Jag vidhåller att det inte är en statlig fråga hur stora barngrupperna ska vara, vi kan inte ge en siffra, säger han.

Monica Lindström menar att politikerna på riksnivå och på kommunalnivå bollar ansvarsfrågan mellan sig.
– De skyller på varandra, säger hon.

Daniel Riazat, (V) är en av dem som lyssnat på Anki Jansson och de andra.

– Jag kommer att fortsätta skriva motioner i riksdagen och försöka få de andra partierna att inse den ekonomiska biten. Ingen av regeringarna har lyssnat på förskollärarna, säger han.

Det är tio dagar kvar till Förskoleupproret och Lärarupproret marscherar tillsammans i Stockholm, för att uppmärksamma barngruppernas storlek och den ökade arbetsbelastningen.

 

Klicka på bilden för att komma till alla artiklar om upproret bland lärare 2019.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin