Läs senare

De utvisningshotade ungdomarna behövs – här!

DebattVi vet att det behövs fler ungdomar i Sverige, vi vet att skola och utbildning är den bästa inkörsporten till integrering och arbete. Men för de nyanlända och deras lärare är situationen i skolan idag präglad av ångest och oro.  Möjligheten att få gå ut gymnasiet berör bara ett fåtal och nästan alla utvisas efter åldersuppskrivning och avslag, skriver Jan Stattin, lärare i Gävle.

05 Maj 2017

Om debattören

Jan Stattin

Fil.dr, lärare för nyanlända ungdomar i Gävle

Medlem i arbetsgruppen för uppropet ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!”

I sitt tal den 1 maj i Gävle lyfte civilminister Ardalan Shekarabi fram skolans och lärarens betydelse för hans egen inslussning i det svenska samhället.  Det står i kontrast till hur dagens lärare istället får kämpa för att entusiasmera ungdomar som med stort allvar säger: jag tar hellre livet av mig än återvänder, för där kommer jag ändå att dödas på ett grymmare sätt.  Ardalan Shekarabi visade i samtal efter talet större förståelse för lärares och elevers utsatthet än vi vanligen upplever från regeringen.

Våra beräkningar visar att av dem som vid ankomsten registrerats som ensamkommande barn och som fick beslut under 2016 är det 38 procent som fått bifall, det vill säga vanligen tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. När de fyller 18 år är de ”vuxna” och ska utvisas då de inte anses ha skyddsskäl. Den reella siffran för bifall kommer då att sjunka rejält. Möjligheten att få gå ut gymnasiet berör bara ett fåtal.

Foto: Colourbox

Det är vanligt att Migrationsverket inte accepterar ungdomens uppgivna ålder. Avgörandet görs under intervju och föga avseende läggs vid intyg från rutinerade lärare, skolläkare och idrottstränare. Även övertygande asylskäl underkänns ofta och kostnaderna som följer ökar kraftigt i nya utredningar, domstolsförfarande, utvisningar, tvångsdeporteringar med mera.

De indirekta kostnaderna är ännu större: dels är den investering som gjorts under flera år bortkastad, dels har asylpolitiken slitit på alla dem, inte minst lärare, som på olika sätt arbetat med mottagandet av ungdomarna. Hos många lärare har tilliten till samhällets förmåga att värna om de svagaste och mest utsatta allvarligt rubbats.

Hos många lärare har tilliten till samhällets förmåga att värna om de svagaste och mest utsatta allvarligt rubbats.

Statistiken visar med all tydlighet att vi behöver de utvisningshotade ungdomarna. Inga vet det bättre än lärare som sett elevkullarnas nedgång under en rad år. Att regeringen och Migrationsverket har startat utvisningen av de ensamkommande, ofta unga med afghansk bakgrund som registrerats som barn vid ankomsten, är därför i hög grad kontraproduktivt.

För en 18-åring född och uppvuxen i Sverige har samhället haft kostnader i storleksordningen 3 miljoner kronor genom föräldraförsäkring, förskola och skola, hälso- och sjukvård samt familjens utgifter. Det betyder att en 18-åring flykting från till exempel Afghanistan kan kosta samhället 3 miljoner kronor i inskolningskostnader innan man är uppe i kostnaden för en svenskfödd 18-åring.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

En forskningsrapport visar att speciellt de afghanska ungdomarna mycket snabbt kommer i arbete. De är på ganska kort tid en god investering och därför borde de tas tillvara på en växande arbetsmarknad. Sverige behöver, enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, under lång tid ett årligt invandringstillskott av 64 000 människor i arbetsför ålder.

I flera län påpekar man att man är direkt beroende av att behålla de flyktingar som kommit dit för att klara behovet av arbetskraft. Att i detta läge göra oss av med ungdomar som redan kommit en bra bit på vägen med språkinlärningen, etablerat ett stort nätverk och efter bästa förmåga integrerats i det svenska samhället är ett oerhört slöseri.

Stoppa utvisningarna nu och gör inte ungdomarna till flyktingar i sitt forna hemland en gång till!

ur Lärarförbundets Magasin