Läs senare

De vill prestera utan att ansträngningen märks

Unga män i gymnasieskolan vill gärna uppnå bra studieresultat men det ska verka som om de inte ansträngt sig. Det visar Anne-Sofie Nyström i sin avhandling om gymnasieelevers förhållningssätt till sitt skolarbete.

19 mar 2012

Hon har undersökt vad prestationer, lärande och engagemang i gymnasieskolan betyder för unga mäns självbilder och identiteter. Resultaten i avhandlingen pekar på att föreställningar om maskulinitet knyts an till att kunna prestera utan ansträngning.

Tidigare forskning har mest tittat på hur elever från mindre priviligierade bakgrunder förhåller sig till studier, till skillnad från denna studie där fokus är riktat mot socialt och etniskt gynnade elever.

Det visade sig att ett lågt engagemang i skolarbetet för dessa gynnade elever associerades med att ha en stor social och kognitiv begåvning och utan ansträngning kunna bemästra prestationskraven i skolan.

Anne-Sofie Nyström menar att det är viktigt att i skolan vara lyhörd för hur dessa föreställningar spelar in.

– Vem vill inte framstå som självsäker och avslappnad i motsats till ängslig, begåvad i motsats till att vara disciplinerad, rolig istället för tråkig, social kompetent istället för handfallen och naiv, frågar sig Anne-Sofie Nyström.

ur Lärarförbundets Magasin