Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Debatterande lärare varslades om avsked

YttrandefrihetGymnasieläraren Magnus Ekblom varslades i november om avsked och kollegan Göran Drougge stängdes av från ett gymnasium inom Academediakoncernen i Stockholm. De tror själva att det kan bero på debattartiklar de skrivit där de är kritiska mot att skolor drivs med vinstintresse. Men Academedia förnekar det.

av Lenita Jällhage
15 dec 2017
15 dec 2017
Foto: Gustaf Rosensköld
Gymnasielärararna Göran Drougge och Magnus Ekblom är för tillfället ”arbetsbefriade med lön” mot sin vilja. Foto: Gustaf Rosensköld

Måndagen den 25 september kallades Magnus Ekblom in till sin nytillträdda rektors arbetsrum. Där fick han, enligt honom själv, beskedet att hon inte hade förtroende för honom och ville att de skulle sluta en överenskommelse där de skulle gå skilda vägar.

Några dagar innan mötet, fredagen den 22 september, hade debattartikeln ”Växande Academedia hot mot demokratin” publicerats i Lärarnas tidning. Den var skriven av Göran Drougge, Magnus Ekblom och en lärare från ett kommunalt gymnasium i Stockholms stad.

– Jag vet inte om artikeln blev en utlösande faktor eller om det handlade om min roll som skyddsombud. Men helt plötsligt under hösten blev jag som arbetat nio år på skolan anklagad för arbetsvägran, illojalitet och samarbetssvårigheter, utan att arbetsgivaren lagt fram några exempel på detta. Och Göran som har arbetat 16 år på skolan stängdes av för att han skulle vara ett ”arbetsmiljöhot”, säger Magnus Ekblom.

Arbetsgivaren har sedan dess, vid flera tillfällen under terminen, varvat anklagelser mot Magnus Ekblom med erbjudanden om att köpa ut honom.

Magnus Ekblom har varit fackligt förtroendevald på skolan för Lärarnas riksförbund under många år och är skyddsombud sedan åtta år tillbaka. Han är också distriktsombud för LR i Stockholm. Det finns medlemmar även i Lärarförbundet på skolan, men ingen lokal klubb.

– Jag och mina fackliga kollegor har varit aktiva och kämpat hårt för att få en bra och säker arbets- och studiemiljö och det har ibland varit i konflikt med skolledningen, säger han.

Både Magnus Ekblom och Göran Drougge är medlemmar i föreningen ”Elevintresse före vinstintresse” då de är emot att friskolor ska få vara vinstdrivande eftersom de finansieras av offentliga medel.

Lärarna har själva och tillsammans med andra skrivit debattartiklar under flera år där de kritiserat och debatterat vinstintresset. Artiklarna har bland annat publicerats i Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och i Lärarnas tidning.

Paula Hammerskog, Academedia.

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia, vill inte gå in på varför skolkoncernen velat avskeda gymnasieläraren Magnus Ekblom och stängt av kollegan Göran Drougge.

Lärarna säger att de tror att det är deras debattartiklar och samhällsengagemang på fritiden mot att skolor drivs med vinstintresse som är orsaken. Är det skälet?

– Nej, tvärtom. Jag har personligen försvarat deras rätt att uttrycka sig precis som de vill när det gäller åsikter. Och de får absolut göra det i det offentliga rummet. Att de publicerar debattartiklar har vi inte med att göra. Vi ska inte och får inte lägga oss i, säger Paula Hammerskog.

Kan man som anställd lärare hos er skriva debattartiklar och vara kritisk mot att skolor drivs med vinstintresse?

– Absolut.

Var går gränsen?

– Det finns ingen gräns. Den enda gräns som finns när det gäller ens åsikter är när det gäller rena integritetsfrågor. Du får inte gå ut i medierna och berätta om elever som gör det ena eller det andra. Det är ju vanlig tystnadsplikt som gäller, säger Paula Hammerskog.

Hon hävdar att Magnus Ekblom inte kan vara kvar på den enhet där han jobbar eftersom han enligt Academedia inte skött sitt jobb som de förväntar sig.

Vad har ni för skäl till att han inte har skött sina arbetsuppgifter?

– Det kan vi aldrig gå ut med. Det vore etiskt helt oförsvarbart, säger Paula Hammerskog.

Den 21 november blev Magnus Ekblom varslad om avsked av rektorn. Han fick några minuter på sig att lämna tillbaka sin dator och nycklar till skolan innan han var tvungen att avlägsna sig. Senare drog Academedia tillbaka varslet om avsked. Nu ska han istället – mot sin vilja – omplaceras till ett litet nystartat gymnasium inom koncernen där han förväntas börja den 8 januari nästa år.

Göran Drougge som valde att berätta öppet om vad som hänt för skolans elever och andra lärare blev avstängd och anklagad för att utgöra ett hot mot arbetsmiljön. Arbetsgivaren vill omplacera honom och har erbjudit honom att bli utköpt. Där pågår förhandlingar.

I dag är de båda lärarna, enligt Academedia, arbetsbefriade med lön.

– Men vi kräver att få tillbaka våra arbeten, säger Göran Drougge.

Ragnar Sjölander, distriktsordförande i Lärarnas riksförbund i Stockholm, säger att eftersom Academedia inte gått vidare med sina anklagelser mot lärarna så misstänker han att arbetsgivaren har blandat ihop fackligt engagemang med aktiviteter som lärarna gjort som samhällsmedborgare utanför skolan.

– Det ser jag som särskilt allvarligt i Magnus Ekblom fall eftersom han har en roll som skyddsombud på skolan. Han är också fackligt förtroendevald i vår distriktsstyrelse och måste ha rätt att yttra sig precis som alla andra i den offentliga skoldebatten om vinster i skolan och välfärden. Jag kan inte tänka mig att Academedia har anställningsavtal som förbjuder det, säger Ragnar Sjölander.

ur Lärarförbundets Magasin