Läs senare

Debattörer kräver mer hem- och konsumentkunskap i skolan

HemkunskapSvenska elever saknar grundläggande kunskaper om livsmedelshygien, enligt en ny avhandling. På Dagens Nyheters debattsida kräver nu forskare och ämnesföreträdare en utökad timplan i hem- och konsumentkunskap.

av Niklas Arevik
15 Aug 2017
15 Aug 2017
Många elever saknar kunskap om att kycklingkött alltid måste vara genomstekt. Foto: Colourbox

I studien, som omfattar drygt 500 elever i årskurs nio, framkommer att var femte saknar kunskap om att kycklingkött alltid måste vara genomstekt och nästan hälften tror att det är ofarligt att smaka på rå köttfärs.

Därför kräver nu ett stort antal livsmedelsforskare att timplanen för hem- och konsumentkunskap utökas. De framhåller att ämnet är grundskolans minsta och att andra praktiska ämnen har långt fler undervisningstimmar till sitt förfogande.

”Det är en omöjlighet att behandla allt på 118 timmar och lärarna tvingas välja bort hela områden eller minska omfattningen av dem i sin undervisning”, skriver forskarna på DN Debatt.

Samtidigt råder det stor brist på lärare i ämnet. Enligt en undersökning i Lärarnas tidning från 2015 saknar 31 kommuner behöriga hem- och konsumentkunskapslärare helt och hållet.

Sandra Löfberg.

Sandra Löfberg arbetar på Johannebergsskolan i Göteborg och är ämnesrepresentant för hem- och konsumentkunskap i Lärarförbundets referensorgan.

– Studiens resultat är häpnadsväckande – att elevernas kunskaper är så bristfälliga. Det behövs ett större fokus på ämnet och jag applåderar att frågan tas upp, säger hon.

Hon känner igen sig i att vissa kunskapsområden blir lidande på grund av det lilla utrymme ämnet har i grundskolan.

– Inte så att man väljer bort något helt och hållet, men det blir ett duttande. Det är mycket som ska rymmas på lite tid och jag blir lite beklämd över att man inte utökar timplanen.

Det råder redan brist på lärare i ämnet, vad behöver göras åt det anser du?

– Till viss det hänger det kvar att många är ettämneslärare och att det kan vara svårt att få ihop till en heltidstjänst. Sen är det inte heller särskilt många studieorter som tillhandahåller vår utbildning, säger Sandra Löfberg.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin