Läs senare

”Dela på undervisning och bedömning”

Utforma två läraruppdrag. Ett som handlar om undervisning och ett som rör bedömning. Det föreslår journalisten och läraren Carin Stenström i en debattartikel i Dagens Nyheters nätupplaga.

18 Nov 2011

Två skilda uppdrag skulle innebära mycket positivt för både elever och lärare, menar Carin Stenström.
   Bedömningen skulle bli mer objektiv när läraren inte bedömer sina egna elever. Det skulle också vara möjligt att som lärare växla mellan uppdragen. Den undervisande läraren kan satsa helt och fullt på undervisningen utan att behöva tänka på betygsättningen.
   För många lärare skulle det också vara skönt att få lämna undervisningen och använda sin erfarenhet i bedömning, kanske kombinerat med mentorsuppdrag och liknande, skriver Carin Stenström.
 

ur Lärarförbundets Magasin