Läs senare

Delade meningar om ordningsomdömen

Allmänheten, riksdagskandidater och lärare har olika syn på ordningsomdömen i skolan. Det framgår om man jämför resultatet från ett flertal opinionsundersökningar som gjorts på senare tid.

26 aug 2014

Opinionsundersökningsföretaget Ipsos har på Folkpartiets uppdrag frågat svenska folket om deras syn på ordningsomdömen. Sju av tio är för ett skriftligt omdöme i ordning.

En nästan lika stor andel av grundskollärarna, sex av tio lärare, var för tre år sedan för ett införande av ordningsbetyg, då Lärarnas tidning ställde frågan i en Skopundersökning.

Men bland riksdagskandidaterna är inte ordning och reda i klassrummet en prioriterad fråga. Det visar en ny undersökning från Lärarförbundet där ledande riksdagskandidater har fått välja vilka tre åtgärder som är viktigast för att förbättra resultaten i skolan. Tio procent av kandidaterna tog med alternativet "ordning och reda i klassrummet", vilket placerar det en bra bit ner på listan. Undersökningen gav inte svar på frågan om kandidaterna är för eller emot ordningsomdömen.

I en kommentar till TT uppmanar Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén alliansen att lägga frågan om tidigare betyg och ordningsomdömen på hyllan.

I en tidigare undersökning som Lärarförbundet låtit Novus genomföra fick lärare välja den fråga de tycker är viktigast för att skapa arbetsro för eleverna. Bara två procent tycker att ordningsbetyg är den viktigaste åtgärden.

Viktigast för att höja resultaten i skolan

Här är riksdagskandidaternas prioriterade områden:

  • Ge mer tid för lärarna att planera och genomföra undervisning. 60 procent.
  • Satsningar på särskilt stöd till elever som behöver det. 45 procent.
  • Höjda lärarlöner. 45 procent.
  • Ordning och reda i klassrummet. 10 procent.
  • Tidigare betyg. 4 procent.

Källa: Lärarförbundet/TT

ur Lärarförbundets Magasin