Läs senare

Demokrati kräver tid — och tidningar

av Örjan Björklund
16 aug 2017
16 aug 2017
Örjan Björklund
Chefredaktör

Den sommar som aldrig ville ta fart är nu på upphällningen och ett nytt arbetsår tornar upp sig som ett oöverstigligt berg framför en. Men, som alla vandrare vet, de flesta berg är inte alls oöverstigliga när man väl börjat gå. Det som krävs är tid, bra förutsättningar, möjlighet att koncentrera sig på det viktiga och att man är rätt rustad för att klara utmaningen.

Sveriges lärare skulle behöva mer av allt det där som krävs för en lyckad vandring i bergen.

När lärare får bättre möjligheter att lägga sin kraft på det som är deras egentliga uppdrag — undervisning — vinner hela samhället på det.

Att något måste göras för att minska lärarnas arbetsbelastning, tycktes alla överens om på varenda seminarium om skolan som jag besökte under några dagar på Almedalsveckan i Visby i juli. Det är ju bra. Men det är verkligen hög tid att börja agera.

Vid sidan om seminarier om skolan ägnade jag en del tid i Visby åt arrangemang där mediernas framtid diskuterades. Inte minst lokalmedier kämpar med allt mindre resurser för sitt uppdrag att kritiskt granska kommuner, företag, myndigheter och organisationer, vilka i sin tur satsar allt mer resurser på att kommunicera ut sin egen tillrättalagda bild av sakernas tillstånd.

Det är i sig en oroande utveckling.

När vi dessutom lever i en värld med faktaresistens och fejknyheter, när nazister slår upp tält på Visbys hamnplan, när reportrar utsätts för allt fler och grövre hot, är inte bara journalistiken i fara utan hela demokratin.

Så bra då att regeringen nu lagt fram en handlingsplan för att försöka motverka utvecklingen och så bra — som vi pratade om på ett seminarium jag ledde i Visby — att det också finns självständiga, trovärdiga organisationstidningar med resurser att bedriva god journalistik. Med den bidrar vi inte bara till att hålla våra läsares yrkesvillkor aktuella i samhällsdebatten, utan också till det demokratiska samtalet. Det bidraget är kanske viktigare än någonsin.

Men det allra viktigaste bidraget till demokratin och dess överlevnad ges varje dag i landets klassrum. För det måste ni få tid.

ur Lärarförbundets Magasin