Läs senare

Demokratin gäller även sverigedemokraters åsikter

ReplikOm lärare inte kan tolerera att elever och föräldrar har andra uppfattningar än de själva är demokratin illa ute, skriver riksdagsledamöterna Robert Stenkvist och Aron Emilsson (SD) i ett svar till Joakim Nilsson.

21 sep 2018

Om debattörerna

Robert Stenkvist

Riksdagsledamot (SD)

 

 

Aron Emilsson

Riksdagsledamot (SD)

Joakim Nilssons debattinlägg om yrkesetik är inte så lite provocerande, speciellt inte för lite äldre sverigedemokrater som var med när åsiktskonformiteten rådde i det gamla östblocket. Det är samma underliggande ton av ”visst ska vi ha demokrati, men vi har rätt och de har fel, så demokratin gäller inte just detta område”.

Jo! Demokratin gäller alla områden, till och med invandringen och vilka krav vi ska ställa på nya medborgare.

Självklart ska alla lärare i svenska skolan följa både skollag och läroplan samt arbeta mot främlingsfientlighet och intolerans.

En fundamental del i detta arbete är att lärarna själva visar tolerans gentemot de elever och föräldrar som hyser en annan åsikt om viktiga politiska områden än läraren själv. Vad är toleransen värd om en lärare inte tolererar att en elev har föräldrar som representerar Sverigedemokraterna?

Vad gäller satsen i läroplanen om ”allsidighet och saklighet” ska den väga lika tungt som alla andra satser. Allsidigt och sakligt finns det inget i Sverigedemokraternas program som ens kan tolkas som ”främlingsfientligt”. Vi är för öppen svenskhet där man oavsett bakgrund har möjlighet att uppgå i den svenska nationen, men vi är kritiska till en ansvarslös immigrationspolitik.

Skolan ska förmedla en värdegrund baserad på ”kristen tradition och västerländsk humanism”.

Som Nilsson påpekar så förklarar vi i vårt principprogram vår syn på kultur och mångkulturalism och menar i likhet med vad läroplanen stipulerar och Joakim Nilsson själv framhåller, att en djup kunskap om den svenska kulturen skapar trygga individer som bättre förstår andra.

Vi är gärna tydliga med att vi anser att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om mänskliga rättigheter, demokrati och likhet inför lagen. Lika tydliga är vi med att organisationer som motarbetar detsamma och förskansar sig i parallellsamhällen inte ska stödjas av allmänna medel.

Skolan ska förmedla en värdegrund baserad på ”kristen tradition och västerländsk humanism”. Det är ett uttryck för att skolan inte är värdeneutral utan på goda grunder präglad av vårt lands kollektiva minne och tankegemenskap.

Vi måste också ta i beaktande läroplanens utmärkta formulering om att ”skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram”. Om nu elever för fram åsikter som går i linje med vad SD propagerar för, så förväntas lärare som Joakim Nilsson följa läroplanen och uppmuntra en allsidig och förutsättningslös diskussion om detta.

Det är här läroplanens demokratisatser sätts på prov, liksom de lärare som ska förmedla dessa värden.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin