Läs senare

”Den här kongressen har innehållit allt”

Kongress 2018Lärarförbundets nyomvalda ordförande Johanna Jaara Åstrand sammanfattar lärarkongressen 2018.

av Daniel Persson
09 nov 2018
09 nov 2018
Johanna Jaara Åstrand då hon återvaldes som ordförande.
Foto: Kristina Sahlén

– Det här är en kongress som verkligen har innehållit allt en kongress ska innehålla: Svåra beslut, många möten, intensiva diskussioner. Men också en inramning som så tydligt har bidragit till beslutsfähighet, framåtanda och energi.

Förbundsstyrelsen har fått backa på flera viktiga punkter där kongressen antagit reviderade förslag. Har era förslag varit för dåligt förankrade?

– Tvärtom, det här är vad en kongress handlar om. Förbundsstyrelsens ursprungsförslag har ju både bekräftats i sin riktning men också kompletterats och förstärkts i delar som varit viktiga för kongressombuden.

Lärarförbundet är nu ett fackligt professionsförbund. Vad betyder det?

– Kongressen har tagit ett historiskt beslut i att vi går från ett fackligt yrkesförbund till ett fackligt professionsförbund. Det är extremt viktigt att tydligare identifiera vilka vi är, både för att skapa trovärdighet bakom våra krav och argument och för större tillit och förtroende för vår profession. Men också för högre status och högre löner och en bättre arbetsmiljö.

Kongressen beslutade att förbundsrådet ska kallas samman minst årligen för att stötta förbundsstyrelsen i viktiga beslut. Är det en överrock ni har blivit försedda med?

– Tvärtom, det visar hur mycket man vill vara med och påverka och när man fått förtroende vill man vara med och använda sig av det. Jag tycker det här visar på den breda dialogen och demokratiutvecklingen i Lärarförbundet.

Nu när kongressen är slut, vilket uppdrag har du fått att förvalta den kommande perioden?

– Jag är oerhört stolt och glad över de beslut som kongressen har fattat. Jag känner en extrem styrka nu i att kunna gå in i ytterligare fyra år för att både höja läraryrkets status och vara än tydligare i vad som krävs för att vi lärare ska få göra ett bra jobb.

ur Lärarförbundets Magasin