Läs senare

Den som vill nå ut måste också nå in

av Örjan Björklund
16 mar 2018
16 mar 2018
Örjan Björklund
Chefredaktör

Som ung lärare debatterade Christer Mattson med en elev med nazistiska åsikter. Med kunskaper och vassa argument plattade han till sin motståndare och efteråt berömdes han för sin insats. Själv menar han i dag att han gjorde helt fel. Han vann debatten, men förlorade sin elev vars position snarare radikaliserades. (Läs mer om Christer Mattsson och hans avhandling ”Extremisten i klassrummet”.)

Det där får mig att tänka på diskussionsklimatet på sociala medier. Där är tonläge och konfliktnivå ständigt på topp, men intelligenta samtal uppstår sällan och få byter någonsin åsikt.

Sociala medier är förstås också en arena där du potentiellt kan nå miljoner och därför ett verktyg för alla som vill sprida sina åsikter. Men när åsikterna är så många att det mesta drunknar och så cementerade att någon sällan kommer upp ur skyttegravarna, så kan de inte vara det enda vi ska sätta vårt hopp till för att nå ut eller skapa samtal och dialog.

Inga ­algoritmer i världen kan hindra att ­Lärarnas tidning ramlar in på hallgolvet.

När sedan de sociala medierna också bidrar till att falska nyheter, hat och hot sprids på ett sätt som många anser hotar demokratin, bör inte demokratiska institutioner, organisationer, medier och skolor nöja sig med att vara i händerna på dem.

Sociala medier och ny teknik ska och måste förstås användas. Och det är därför viktigt att företagen nu pressas att ta ett större ansvar. Men tidningar, tidskrifter och egna webbplatser fyller fortfarande – kanske i ökande grad – en viktig funktion för dem som vill bidra till det demokratiska samtalet, och nå ut.

Inga algoritmer i världen kan hindra att Lärarnas tidning ramlar in på hallgolv och i brevlådor hos samtliga medlemmar i Lärarförbundet. Det är fortfarande rätt oöverträffat för den som vill ha räckvidd och spridning. Dessutom är tidningars innehåll – kritisk, granskande journalistik – en allt viktigare motvikt mot filterbubblornas tyranni och en garant för demokratin.

Christer Matsson och många lärare vet det: Vill du påverka människor handlar det inte bara om att ha vassa argument, vinna debatten och att nå ut med sitt eget budskap. Det handlar lika mycket om att lyssna, samtala och nå in.

ur Lärarförbundets Magasin