Läs senare

Det är inkluderingen som stigmatiserar eleverna

DebattDen stora fokuseringen på utredningar och inkludering i skolan leder till att barnens individuella behov glöms bort. Det är dags att avdramatisera särskilda undervisningsgrupper och speciallärarstöd, skriver Annika Eclund, utbildningspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

20 aug 2018

Om debattören

Annika Eclund

Utbildningspolitisk talesperson 

Kristdemokraterna

Enligt skollagen ska alla elever få det stöd som behövs för att de ska kunna nå kunskapskraven. Samtidigt ska särskilda stödinsatser oftast föregås av en utredning.

Jag menar att en övernitisk Skolinspektion, i kombination med en generell önskan inom skolan att alla elever ska delta i samma undervisning, gör att många inte får det stöd de har rätt till. Man är så rädd för att stigmatisera elever genom att peka ut dem som annorlunda. Men den verkliga stigmatiseringen sker genom att vi har ett system där man måste utredas och där elever tvingas sitta i stora klasser utan att känna att de hänger med i undervisningen.

Illustration: Colourbox

Att få stöd av speciallärare skulle inte behöva vara något märkvärdigt. Alla kan behöva stöd någon gång och en speciallärare som är till för alla är det inget konstigt med. I Finland sätter man in en speciallärare så fort man misstänker att någon riskerar att inte klara ett moment. Vi behöver lika mycket speciallärarkompetens i våra skolor.

Idag är det stor brist på speciallärare eftersom den tidigare socialdemokratiska regeringen la ner speciallärarutbildningen. Alliansregeringen startade upp utbildningen igen 2009. Vi kristdemokrater föreslår dessutom ett speciallärarlyft där man får lön för att utbilda sig.  Det räcker inte att utöka antalet platser på utbildningen, vi måste även ge lärare incitament att vidareutbilda sig.

Alla människor har samma okränkbara värde men vi är olika och unika. Det betyder att vi inte kan ha samma lösningar för alla.  Eleverna behöver det stöd som fungerar bäst utifrån deras förutsättningar, och för en del kan det betyda att de behöver lämna klassen då och då.

Vi föreslår ett speciallärarlyft där man får lön för att utbilda sig.  Det räcker inte att utöka antalet platser på utbildningen.

Det finns tillfällen då Skolinspektionen tvingat resursskolor att lägga ner, trots att lärare, elever och föräldrar varit överens om att det var den bästa lösningen. Man gör en väldigt stel och rigid tolkning av lagen. Om det finns så kallade särskilda skäl ska man få placera en elev i en speciell undervisningsgrupp, men det är som att inkluderingen står över det.

I praktiken finns ju faktiskt olika grupper ute på skolorna, när lärare skapar egna undervisningsgrupper – en för de med läs- och skrivsvårigheter, en för de som har svårt att sitta still och så vidare. Men man känner att man bryter mot lagen. Vi behöver få till ett förtydligande av lagtexten som gör att eleven får rätt till bästa möjliga stöd av rätt utbildade lärare.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin