Läs senare

”Det är inte sant att det råder kaos i den svenska skolan”

TALISSvenska lärare trivs med jobbet, statusen för läraryrket ökar och ordningen i klassrummen är  ungefär lika god som i andra länder.

Det visar den internationella undersökningen Talis, där lärare och rektorer själva får berätta hur de uppfattar sin situation.

av Sten Feldreich
19 jun 2019
19 jun 2019
”Det är inte sant att det råder kaos i den svenska skolan”

– Många siffror pekar på glädjande förbättringar och visar att de åtgärder regeringen gjort givit resultat. Samtidigt återstår mycket att göra. Det gäller att hålla huvudet kallt och fortsätta att förbättra skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Det är inga stora förändringar att glädjas över, men framför allt på en punkt är Anna Ekström nöjd:

– Vid förra mätningen var det 18 procent av lärarkåren på högstadiet som svarade att de ångrade valet att bli lärare. Nu har den siffran sjunkit till 12. Men jag är inte nöjd förrän den är noll.

Över 90 procent av de svenska lärarna är nöjda och en klar majoritet anser att fördelarna med yrket tydligt uppväger nackdelarna. Samtidigt visar studien att lärarna stannar kortare tid på sin arbetsplats än tidigare.

– Det är i sig inte positivt, men en spegling av att man är attraktiv som lärare. Det är lätt att få jobb och att flytta ett sätt att få upp lönen, säger Anna Ekström.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson var nöjd med att resultaten i undersökningen slog hål på vissa myter om den svenska skolan.

– Det är inte sant att det råder kaos i den svenska skolan, eller att resultaten dyker, säger han. De allra flesta lärare har god ordning i klassrummen och den är lika god som lärarna i de nordiska länderna och genomsnittet i OECD.

Det enskilt största problemet som både Peter Fredriksson och Anna Ekström lyfter fram är bristen på lärare som kommer att öka de närmsta åren. Inte beroende på att lärare pensioneras eller väljer att lämna yrket, utan för att barnkullarna ökar.

– Det är positivt i sig, men enligt beräkningar kommer det att saknas 81 000 lärare år 2031, säger Anna Ekström.

Bra lön och höjd status är nödvändigt för att attrahera allt fler till yrket menar båda. Elva procent av de svenska lärarna nu tycker att deras yrke har hög status i samhället, en ökning från fem procent i den föregående mätningen. Samtidigt ligger OECD-snittet på 26 procent.

– Hur ska man kunna lösa den svenska lärarbristen om 90 procent av lärarna tycker att deras yrke har låg status, säger Robert Fahlgren vice ordförande Lärarförbundet och menar att nivåerna fortfarande är ”skrämmande låga”.

Målet att låta lärare undervisa i så hög grad som möjligt och slippa andra administrativa sysslor, ligger också högt på agendan för Skolverket och regeringen. Rapporten visar  att tiden som svenska högstadielärare lägger på administration har minskat med en timme i veckan sedan 2013 då den förra mätningen gjordes, från fyra till tre timmar.

– Det är bra. Ambitionen är att den ska ner ytterligare så att lärare kan använda sin tid till att undervisa, säger Anna Ekström. Och påminner om att regeringen gett Skolverket i uppdrag att ta fram stödmaterial för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna.

Lärarförbundet framhåller att de svenska lärarna har en väldigt hög arbetsbelastning, samt att undervisningstiden ökar – men inte tiden för planering.

– Vi vet att lärare istället för att planera och följa upp undervisningen lägger väldigt mycket tid på onödig dokumentation, kontakter med vårdnadshavare, socialtjänst och andra tidstjuvar”, säger Robert Fahlgren.

DET HÄR ÄR TALIS

Talis står för Teaching and Learning International Survey och genomförs vart femte år. Studien är ett samarbetsprojekt mellan OECD och deltagarländernas skolmyndigheter. Skolverket står för den svenska delen av undersökningen.
I Talis 2018 har 12 000 lärare och 600 rektorer deltagit.
Källa: Skolverket

Deltagande länder

Dessa OECD-länder/provinser deltar i Talis:
Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island,
Estland, Lettland, Litauen,
Storbritannien (England),
Nederländerna, Belgien,
Frankrike, Portugal, Spanien,
Italien, Slovenien,
Ungern, Österrike, Slovakien, Tjeckien,
Turkiet, Israel,
USA, Kanada (Alberta),
Mexiko, Chile,
Australien, Nya Zeeland,
Japan, Sydkorea.

Deltagande länder/provinser utanför OECD
Bulgarien, Rumänien,
Kroatien, Malta, Cypern,
Georgien, Ryssland, Kazakstan,
Saudiarabien, Förenade arabemiraten,
Argentina (Buenos Aires), Brasilien, Colombia,
Vietnam, Singapore, Kina (Shanghai), Taipei,
Sydafrika.
Källa: OECD

ur Lärarförbundets Magasin