Läs senare

”Det blev inte riktigt som vi hade hoppats”

LärarassistenterRydebäcksskolan var en av de första att anställa en lärarassistent i Sverige. I dag, när staten öser ut pengar till lärarassistenttjänster, har man istället valt att pausa och pröva andra vägar.

av Lenita Jällhage
27 nov 2019
27 nov 2019
Magnus Lindow, rektor.

– Den brinnande frågan är: Vad är det egentligen vi behöver för att avlasta lärarna? säger Magnus Lindow, rektor på Rydebäcksskolan, som är Helsingborgs största grundskola med närmare 1 000 elever.

Mellan åren 2016 och 2018 hade Rydebäcksskolan en lärarassistent anställd. Tanken var att hon skulle avlasta lärarna. Vilket hon också gjorde – till viss del. Lärarassistenten ledde de organiserade rastaktiviteter för eleverna, följde upp varför elever (som inte var sjukanmälda) inte kom till skolan, kopierade och förberedde praktiska saker till lärarna. Lärarna försökte även lägga över dokumentation på lärarassistenten, som att föra in IUP:er och skriftliga omdömen, svara på e-post från exempelvis vårdnadshavare och skriva vecko- och månadsbrev.

Det vi söker är nog en kombination av tjänsterna lärarassistent och socialpedagog.

– Det blev inte riktigt som vi hoppats. I debatten som pågår verkar det så lätt att ”slänga in” lärarassistenter som hjälp i skolorna. Men riktigt så enkelt är det inte har  vi insett. Föräldrarna tyckte inte riktigt att de fick den information de hade behov av. Deras frågor var ofta av personlig karaktär kring eleverna. Och om inte föräldrar får en ganska detaljerad insyn i skolans verksamhet så finns det en risk att skolan bli anmäld, säger Magnus Lindow.

Försteläraren Anna Emanuel Maier konstaterar att dokumentationen, som var och är en tung arbetsbörda för lärarna, var svår att lämna över till någon annan.

– Den biten gör vi lärare bäst själva kom vi fram till. Men de praktiska uppgifterna som att kopiera och förbereda en del praktiskt var ett stöd och även frånvarohanteringen. De organiserade rastaktiviteterna var roliga och utmanande för barnen. De aktiviteterna minskade risken för att konflikter skulle inträffa på rasterna och var positivt för både barnen och oss pedagoger, säger hon.

Anna Emanuel Maier, förstelärare. Foto: Sofia Knutsson
Camilla Munzert, hälsopedagog.
Sofia Knutsson, socialpedagog. Foto: Anna Emanuel-Maier

Magnus Lindow säger att det inte räcker att ha lärarassistenter som kopierar papper och är med på rasterna. Den svenska skolan måste hitta yrkesgrupper som verkligen avlastar lärarna eftersom utbildade lärare kommer vara en bristvara under överskådlig tid.

– Lärarna som finns måste användas till att undervisa, poängterar han.

Rydebäcksskolan prövar nu lite andra yrkeskategorier som en socialpedagog, en hälsocoach/pedagog och så har Anna Emanuel Maier lyfts från sin ordinarie lärartjänst till att stödja sina kollegor som utvecklingsledare på skolan.

Socialpedagogen Sofia Knutsson arbetar värdegrundsfrämjande med olika elevgrupper. Hon är mentor för elever och befinner sig mycket i elevernas miljö i korridorer och studiehallar. Hon är den första som tar tag i konflikter som uppstår på skolan och sköter samtalen med elever, skolans personal och vårdnadshavare samt upprättar den dokumentation som krävs. Om det uppstår en konflikt i ett klassrum kan hon också gå in och stötta. Och så handleder hon lärare i samtalsgrupper kring NPF.

– Mina kollegor tycker verkligen att hennes arbete gör skillnad i deras vardag, säger Anna Emanuel Maier.

Hälsopedagogen Camilla Munzert bibehåller tillsammans med fritidspedagogerna de organiserade rastaktiviteterna som uppskattades både av lärare och elever. Hon håller också i värdegrundsarbete för de yngre eleverna och elevråd samt matråd.

Anna Emanuel Maier är mentor för nyexaminerade lärare med handledning varje vecka under deras första år på skolan. Kollegorna använder henne som bollplank vid bedömning och till att göra klassrumsbesök för att titta på specifika delar i undervisningen. Hon arbetar också med kompetensutveckling och håller workshops för personalen, bjuder in föreläsare eller går in som extra stöd för läraren i en klass under några dagar ifall det uppstått en situation som kräver lite extra.

– Hur det kommer att gå med lärarassistenter vet jag inte. Det räcker inte att politikerna säger att de ska finnas. Vi måste hitta rätt vuxna som kan stödja och de måste vara personer som är duktiga på att skapa relationer både till elever och vuxna. Det vi söker är nog en kombination av tjänsterna lärarassistent och socialpedagog. Det är min spaning och känsla, säger Magnus Lindow.

ur Lärarförbundets Magasin