Läs senare

Det finns inget nere eller uppe

av Katrin Nörthen
27 sep 2017
27 sep 2017
Katrin Nörthen är förskollärare och arbetslagsledare Ärlinghedens förskola, Sigtuna

Ord påverkar och visar status. Det blev jag varse häromdagen då förskolans och grundskolans ledningsgrupper träffades för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete.

Inledningsvis pratade en förvaltningschef, en mycket klok person och en sådan som får publiken att lyssna. Dessutom verkar hon älska sitt jobb. Det smittar! Det hon sa var intressant och jag, som de flesta andra, lyssnade med spetsade öron. Tills hon redogjorde för något uppe på huvudmannanivå, förskolechefs- och rektorsnivå och nere på pedagognivå.

Nere på pedagognivå? Plötsligt stannade allt upp och jag tappade fokus på resten av föreläsningen. Tyvärr. Det var förstås just ordet ”nere” som jag reagerade på. Varför? kan man undra. Det har ju använts på det sättet i alla tider.

Vi behöver reflektera över hur vi använder språket.

Jag tror det var just det som kändes fel.

Det lilla begreppet fick stor betydelse när jag började fundera över det. ”Nere” betyder att det finns en motsats — ”uppe”. Men måste verkligen något vara uppe eller nere? Kan det inte vara så enkelt som att vi har olika uppgifter och ansvar, men att vi tillsammans bildar en helhet som strävar mot samma mål?

Vi är en del av en ny tid med tankar om allas lika värde och vi ska vara en förskola i ständig rörelse och utveckling. Då rimmar det illa med konservativt, traditionellt hierarkiskt språkbruk och tänkande där vi använder ”uppe” som något mer värt än ”nere”.

Utan det ena blir det andra ingenting: verksamheten behöver en ledning som kan guida och fatta övergripande beslut och ledningen behöver någon som verkställer besluten. Det handlar inte om uppe eller nere. Det handlar om ett vi.

Vi behöver byta begrepp. Vi behöver bryta mönster. Och vi behöver tänka nytt. Vi, även inom förskolan, behöver reflektera över hur vi använder språket. Det gäller från huvudman till kärnan i vår verksamhet: barnen. Först då, menar jag, när vi blir medvetna och använder oss av ett språk som är anpassat till vår samtid, höjer vi förskolans status.

ur Lärarförbundets Magasin