Läs senare

”Det här borde huvudmannen göra själv”

MeriteringVem som är en bra lärare borde inte definieras av ett externt företag. Det anser Lärarförbundet i Stockholm som riktar kritik mot att arbetsgivaren inte själv utvecklar meriteringsprogram och andra tjänster där lärares skicklighet definieras.

av Enikö Koch
05 sep 2017
05 sep 2017
Foto: Johanna Hanno/Lärarförbundet
Johan Törnroth.

— Allt det här borde finnas inom ramen för huvudmannen och professionen, säger Johan Törnroth, ordförande för Lärarförbundet i Stockholm.

Hade lärarmeriteringen ägts av staden hade den också haft en större möjlighet att styra mot en mer rättvis fördelning, enligt Johan Törnroth.

— Huvudmannen har också större kännedom om de behov som definierats av olika lärargrupper och skulle kunna justera ett program utifrån dessa behov. När man lägger ut det missar man delar i processen och äger inte kvalitetssäkringen heller.

Även flera forskare som Lärarnas tidning har talat med har invändningar mot att huvudmän tar extern hjälp för meritering av lärare. En av dem är Marianne Dovemark, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet:

— Det är lärarprofessionens genuina kunskapskärna som läggs ut här, säger hon.

Förutom att detta signalerar ett underkännande av den egna kompetensen, ser Marianne Dovemark meriteringssystemet som en del av ”mätkulturen”.

— Allt ska mätas och kontrolleras nu. Samtidigt finns skolorna på en högt konkurrensutsatt marknad, så det här kan vara något som de också saluför sig med.

Lärarmeritering (se artikeln Meritering vanligast på toppskolor) är bara en av flera tjänster som Stockholm har köpt av Arete akademi. Företaget har även sålt ett bedömningsprotokoll inför lärarlönelyftet och ett observationsprotokoll för skolledare att använda vid klassrumsbesök.

Vad gäller bedömningsprotokollet för lärarlönelyftet hade det kunnat bli ett underlag för lönekriterier om staden utvecklat det själv, enligt Johan Törnroth.

Olle Burell (S), skolborgarråd i Stockholm, vill nu se över förvaltningens arbete med dessa frågor.

— Vi håller på att ta fram en samlad bild över allt vårt arbete inom FOU, alltså kompetensutveckling och meritering. Vi ska titta på vad som kan och bör göras inhouse, av vår egen FOU­avdelning, men också hur vi kan stärka vårt samarbete med till exempel Stockholms universitet, Södertörn och andra akademiska institutioner.

Stockholm håller just på att upphandla meriteringsprogram igen. Ska ni göra det?

— Jag ser ingen anledning att dra i nödbromsen för en pågående upphandling. Det här är en verksamhet som inte är en särskilt stor del av vårt samlade arbete, och som tuffar på utifrån goda erfarenheter. Parallellt med det tar vi fram en samlad långsiktig strategi.

Det finns andra kommuner i landet som tidigare har samarbetat med Arete men sedan utvecklat egna kompetensprogram, som Jönköping. Det finns även kommuner som har tagit fram liknande program själva.

ur Lärarförbundets Magasin