Läs senare

Det här händer när en lärare anmäls

17 aug 2016

Fredrika Brickman, enhetschef på Skolinspektionen, reder ut begreppen kring anmälningsärenden.

Vad händer när Skolinspektionen får in en anmälan om kränkande behandling?

— Vi gör en bedömning av om det är ett LAN-ärende (Lärarnas ansvarsnämnd) eller om det är ett så kallat KB-ärende (kränkande behandling). I många fall kan ett ärende falla in i båda dessa kategorier.

När blir en anmälan ett »LAN-ärende«?

— Om syftet är att anmäla en lärare för dess olämplighet eller oskicklighet och om den läraren är legitimerad. Många LAN-ärenden öppnas också från ett KB-ärende, när vi ser att en anmälan inte bara handlar om skolan, utan om en situation kring en viss lärare.

Vad händer efter anmälan?

— I KB-ärenden vänder sig Skolinspektionen till huvudmannen för att utreda om skolan har brustit. Läraren kan kontaktas för att berätta sin version av händelsen. I övrigt får hen inte ta del av handlingar eller ha synpunkter på vad anmälaren eller huvudmannen/rektor skriver.

— I ett LAN-ärende däremot riktar sig Skolinspektionen direkt till läraren. Efter utredningen — som kan innefatta att man hör huvudmannen om dennes bedömning av lärarens lämplighet eller skicklighet — fattas ett beslut som meddelas läraren.

— Skolinspektionens beslut innebär att en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd ska göras eller inte.

Varför får lärare så lite ­information i KB-ärenden?

— Det är inte läraren som är vår motpart då, utan alltid huvudmannen. Vi ser det som att skolan har brustit i dessa fall, inte personalen.

Finns det skäl till oro för ­lärare som anmälts?

— Nej, jag tycker mycket av oron är obefogad. Det är bara vissa KB-ärenden som vi bedömer vara LAN-ärenden också, det vill säga där vi ser att anmälan kan föranleda en anmälan till LAN. Och av de LAN-ärendena är det efter utredning ett ytterst fåtal som går vidare till LAN.

ur Lärarförbundets Magasin